Sveriges Ingenjörer

IT, Konsult & Innovation

Vi vill representera alla som arbetar inom tjänstebranschen som IT, konsult, bank, egenföretagare, kollektivavtalslös eller arbetar inom innovativa dynamiska branscher inom privat sektor.

Programförklaring

Vi känner igen oss i följande, gör du?

  • Min individuella insats spelar väldigt liten roll för min löneutveckling
  • Mitt värde på jobbet definieras av min beläggningsgrad
  • Förväntningarna på min arbetsinsats ligger klart över 40 timmar per vecka
  • Mina möjligheter till vidareutbildning känns obefintliga
  • Min anställningstrygghet känns knuten till om jag har uppdrag
  • Jag saknar kollektivavtal och är osäker på om mina villkor är bra
  • Jag förväntas ta semester mellan uppdrag eller vid låg beläggning
  • Jag känner en oro över att min tjänst kan bli outsourcad
  • Jag saknar utrymme att utveckla mina idéer
  • Jag driver eget bolag och behöver utveckla affären

Vi har lång erfarenhet av de branschspecifika utmaningarna och arbetar aktivt för att förbundet ska uppmärksamma och prioritera dessa.

Kontaktperson:

Peter Tönnäng, mail: peter@tonnang.net

Kandidater:

Frida Krantz Röhne

Anders Johansson

Birgit Englund

Henrik Lundin

Anders P Eriksson

Anders Wedebrand

Sverker T Hanson

Kristin Andersen

Anders Melin

Stefan Larsson

Peter Tönnäng

Till toppen