Sveriges Ingenjörer

Ingenjörer för ett hållbart samhälle

Kompetenta och kunniga ingenjörer är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Vi agerar och verkar för en hållbar utveckling, ett jämställt samhälle och ett hållbart arbetsliv. Vårt arbete på alla nivåer utgår från Förenta Nationers Agenda 2030.

Programförklaring:

Det innebär att vi bland annat arbetar för:

 • Bra löner och anställningsvillkor som främjar ett livslångt arbetsliv och lärande
 • Kontinuerlig kompetensutveckling
 • Ett hållbart och jämställt arbetsliv och samhälle
 • Hållbara arbetsplatser och arbetsmiljö
 • Fokus på god hälsa och välbefinnande genom ökad satsning på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön
 • Ett inkluderande, öppet och medlemsorienterat förbund
 • Ingenjörsutbildning i världsklass
 • Ökas energieffektivitet och hållbara energisystem
 • Bättre resursutnyttjande i industri, service och samhälle
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Hållbara städer och samhällen
 • Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson:

Patricia B Quaglia patoqu@hotmail.com

Kandidater:

Helene Åhsberg

Carl-Fredrik S M Lindberg

Patricia B Quaglia

Björn Nyström

Arezou Taghizadeh

Ralph-Peter Kross

Luciano Quaglia Casal

Jesper Aspelin

Sara Lindefelt

Ulla Aatolainen

Peter Salomonsson

Till toppen