Sveriges Ingenjörer

Ingenjörer för ett hållbart samhälle

Kompetenta ingenjörer är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Vi vill verka för en hållbar utveckling och ett jämställt samhälle. Bildad av Akademikerföreningen vid Westinghouse.

Kompetenta ingenjörer är en förutsättning för ett hållbart samhälle och arbetsliv.

Vi vill verka utifrån FN:s Agenda 2030 globala mål, i vårt arbete inom Sveriges Ingenjörer och arbetsplatser för en hållbar utveckling:

  • Ingenjörsutbildning i världsklass
  • Kontinuerlig kompetensutveckling
  • Ett hållbart och jämställt samhälle
  • Hållbar arbetsmiljö
  • Bra anställningsvillkor och pensioner
  • Ökad energieffektivitet
  • Hållbara energisystem
  • Bättre resursutnyttjande
  • Reducera föroreningar och gifter

Kontaktperson:

Patricia B Quaglia, mail: patoqu@hotmail.com
Anders B Eliasson, mail: anders.eliasson@se.abb.com

Kandidater:

Helene Åhsberg

Carl-Fredrik Lindberg

Patricia B Quaglia

Björn Nyström

Ralph-Peter Kross

Kalle Almstedt

Jon Joines

Peter Salomonsson

Marika I K Westman

Ulf Westblom

Ulf M Nordberg

Martina Å Sturek

Eric Ramsel

Till toppen