Sveriges Ingenjörer

Historik

Sveriges Ingenjörer bildades 2007 genom sammanslagning av Civilingenjörsförbundet (CF) och Ingenjörsförbundet. Men förbundets anor sträcker sig längre än så. 

Redan 1861 bildades UVS/Utilitatis Veritatisque Societas, Samfundet för nytta och sanning som är föregångaren till Svenska Teknologföreningen, STF. Föregångaren till Ingenjörsförbundet var Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbund, TLI, som bildades 1941. 1989 bytte TLI namn till Ingenjörsförbundet.

År 2005 fattade både CF:s fullmäktigemöte och Ingenjörsförbundets kongress enhälligt beslut om att gå samman. Då hade diskussioner om ett samarbete mellan förbunden pågått i ett par år. Två ingenjörsorganisationer inom centralorganisationen Saco hade naturligtvis gemensamma intresseområden och kanslisamverkan inleddes.

Milstolpar

 • 2011 Sveriges Ingenjörer 150 år
 • 2007 Fusionen Sveriges Ingenjörer klar
 • 2006 Namnet Sveriges Ingenjörer fastställs vid CF:s fullmäktigemöte
 • 2005 Första beslutet om fusionen och förbundetsnamn
 • 1991 Ingenjörsförbundet 50 år
 • 1989 TLI byter namn till Ingenjörsförbundet
 • 1985 Föreningen Sveriges Vägmästare FSV ansluter sig som första yrkesgrupp
 • 1974 CF och STF går samman
 • 1967 TLI omorganiseras till facklig organisation och går med i Saco
 • 1957 CF går med i Saco
 • 1954 CF, Civilingenjörsförbundet, bildas. Uppgift: Löneförhandla för civilingenjörerna
 • 1941 TLI bildas
 • 1891 STF slås samman med Ingenjörsföreningen
 • 1889 Byggnadssamfundet går upp i STF
 • 1888 Teknologföreningen byter namn till STF, Svenska Teknologföreningen
 • 1878 Föreningen TI byter namn till Teknologföreningen i Stockholm
 • 1862 UVS ändrar namnet till Föreningen TI
 • 1861 UVS, Utilitatis Veritastisque Societas/Samfundet för nytta och sanning bildas
Senast uppdaterad 2023-05-03
Till toppen