Sveriges Ingenjörer

Förtjänsttecken

Sveriges Ingenjörer delar ut utmärkelser för att visa respekt och tack för personliga insatser i förbundets eller samhällets intresse och för att uppmuntra till fortsatt ambassadörskap för förbundet.

Sveriges Ingenjörers utmärkelser

Mottagare av förbundets utmärkelser kan vara medlem, tjänsteman vid förbundskansliet eller annan person som uppfyller kriterierna.

Utmärkelser delas i första hand ut i samband med Ingenjörsfullmäktige eller annat tillfälle med möjlighet till stor uppmärksamhet från medlemmar och omvärld. Utmärkelser behöver inte delas ut varje år.

Betydande insatser innebär individuella prestationer som är gjorda lokalt, regionalt eller centralt. Effekten av insatserna ska ha gjort specifikt positivt avtryck i förbundets verksamhet. Insatserna kan röra såväl inåtriktat arbete (bl a medlemsstöd och föreningsverksamhet) som utåtriktat (bl a opinionsbildning, ambassadörskap och annat företrädarskap). Särskilt meriterande är insatser som tydligt stödjer förbundets mål (vision och program). Enbart uppdrag för eller anställning i förbundet under lång tid är inte en tillräcklig förutsättning för förtjänsttecken.

Förtjänsttecken

Mottagare av förtjänsttecken söks bland personer som har gjort betydande insatser för förbundet.

Betydande insatser innebär individuella prestationer som är gjorda lokalt, regionalt eller centralt. Effekten av insatserna ska ha gjort specifikt positivt avtryck i förbundets verksamhet. Insatserna kan röra såväl inåtriktat arbete (bl a medlemsstöd och föreningsverksamhet) som utåtriktat (bl a opinionsbildning, ambassadörskap och annat företrädarskap). Särskilt meriterande är insatser som tydligt stödjer förbundets mål. Enbart uppdrag för eller anställning i förbundet under lång tid är inte en tillräcklig förutsättning för förtjänsttecken.

Läs om mottagare år 2021.

Sveriges Ingenjörers Förtjänsttecken
 • 2021 Tomas Blidberg, Anders L Johansson, Carl-Johan Sandelin
 • 2020 Peter Blomqvist, Matts Fält
 • 2019 Anders Tihkan
 • 2018 Ingen mottagare
 • 2017 Staffan Berg
 • 2016 Lisa Lorentzon, Per Norlander, Jan Martin
 • 2015 Hans A Olofsson
 • 2014 Peter Freyhult
 • 2013 Ingen mottagare
 • 2012 Ingen mottagare
 • 2011 Bertil Nordqvist, Ewa Swensson
 • 2010 Ingen mottagare
 • 2009 Magnus Sundemo, Håkan Danielsson, Lars Berkesten, Kjell Jonsson, Ulf Bengtsson
 • 2008 Ingen mottagare
 • 2007 Bengt Tynnvall
CF:s Förtjänsttecken
 • 2006 Ingen mottagare
 • 2005 Lars-Erik Berg, Ingemar Johnn
 • 2004 Åke Svenmarck
 • 2003 Birgitta Albertsson, Harry Pettersson, Gerhard Raunio
 • 2002 Peder Hjorth, Björn Nyström, Indra Åsander
 • 2001 Janerik Lundquist, Tommy Magnusson
 • 2000 Lars Carlsson, Thomas Olsson, Peter Skantze
 • 1999 Erland Hultin, Hartmut Walburger
 • 1998 Hans Dahlqvist, Claes Trolle
 • 1997 Ingrid Bruce, Conny Scherman, Anders J Thor

Nominera till förtjänsttecken

Du kan nominera till och med 22 september aktuellt år. Nomineringar som görs efter 22 september hanteras nästkommande år.

Nomineringsformuläret når du genom att klicka på knappen:

 

Senast uppdaterad 2022-11-23
Till toppen