Sveriges Ingenjörer
Aktuellt 18 februari 2021

Våga vara obekväm i lönesamtalet

Hanna Hagelin är ombudsman på Sveriges Ingenjörer. Hon är en av många ombudsmän som tar emot samtal om löner i Sveriges Ingenjörers rådgivning för medlemmar.

Att inte nöja sig och att våga vara obekväm är ett par av hennes råd under lönesamtalet.

Vilka är det som ringer och vilka vill ha stöd?

Det är både våra medlemmar och våra förtroendevalda som ringer till oss. Är det våra medlemmar kan det handla om stöd vid en nyanställning, byte av tjänst eller stöd inför ett lönesamtal. Förtroendevalda som ringer kan behöva hjälp med att arbeta fram en fungerande löneprocess eller få stöd i förhandlingar.

Det handla om stöd vid en nyanställning, byte av tjänst eller stöd inför ett lönesamtal.

Hanna Hagelin

Ombudsman, Sveriges Ingenjörer

Varför ringer de till oss?

Många tycker att lönesamtalet är ganska jobbigt. Man ska framhäva sig själv, man vet inte på vilken nivå man ska lägga sig eller vilka argument som är de bästa. Sedan får vi ofta höra att de tar kontakt med oss eftersom Sveriges Ingenjörers ombudsmän har en hög kompetens och att de får ut väldigt mycket av den rådgivning och det stöd vi ger. 

De förtroendevalda ringer också till rådgivningen. Vad vill de veta om lön?

Ofta är det arbetet med lönerevisionen som inte fungerar som det ska. Arbetsgivaren tillämpar inte avtalen på rätt sätt. Det får vi många samtal om. Då behöver de stöd i hur de ska tänka och agera för att det ska bli bättre.

Vilka är de viktigaste förberedelserna inför lönesamtalet?

Något som jag rekommenderar är att ha ett eget dokument som man uppdaterar så fort det händer någonting: nya arbetsuppgifter, du uppnår något mål eller om du får beröm internt eller externt. Det här hjälper en att tänka lön året runt. Och sedan ska man koppla ihop det med de egna målen från utvecklingssamtal och liknande.

Hur tar man reda på löneläget på arbetsplatsen?

Finns det en fackklubb och förtroendevalda, så ska man prata med dem och fråga om man ligger rätt till. Och man kan alltid fråga chefen. Om svaret blir att det råder sekretess kring löner, så går det ändå att diskutera. En bra arbetsgivare borde kunna resonera kring löner för en viss sorts tjänst. Ingen vill väl ha irriterade och missnöjda medarbetare. Man ska kräva lite mer detaljer, helt enkelt. Även Saco lönesök är ett bra verktyg att använda inför sitt lönesamtal.

Det finns ofta en arbetsbeskrivning och individuella mål som man ska utgå ifrån. Gå igenom det sakligt: hur har du uppfyllt målen?

Hanna Hagelin

Ombudsman, Sveriges Ingenjörer

Vilka är de viktigaste sakliga argumenten för att påverka chefen?

Hur du presterat under året. Det finns ofta en arbetsbeskrivning och individuella mål som man ska utgå ifrån. Gå igenom det sakligt: hur har du uppfyllt målen? En prestation på jobbet kan man definiera som att göra rätt saker utifrån den arbetsbeskrivning och de mål som är överenskomna mellan dig och din chef.

Är det viktigt att tala procent och kronor under lönesamtalet?

Man ska absolut prata kronor, en bra prestation kan vara värd olika mycket på olika företag! Utgångspunkten är också att man ska vara överens om prestationen, kontrollera att båda ser det på samma sätt.

Om chefen säger att potten är slut, vad säger jag då?

Det ska man absolut inte nöja sig med. Då ber man att få prata med den som har mandat att förhandla lön. För då har min chef helt tydligt inte det mandatet. Lösningen kan vara att chefen får gå och äska pengar av sin chef.

Och det är här jag brukar säga: våga vara obekväm under samtalet. På ett juste sätt; det sakliga sättet. Glöm inte heller bort att många chefer tycker lönesamtalet är ett av det svåraste samtal de behöver hålla.

Kan man visa känslor under ett lönesamtal?

Om man inte är nöjd så kan man visa det, men det ska ändå ske sakligt.

Vad ska man tänka på förutom lönen?

Det ser lite olika ut på olika företag. Det gäller att se det som ett paket: hur ser pensionslösningen ut, finns det bilförmån, friskvård, rikskupongskort, extra semesterdagar? En del kan få en jättehög lön, men det kan vara på ett företag utan kollektivavtal med låg pension till exempel. Räkna samman värdet av allt du får.

Vilka reaktioner får du på de råd du ger?

Jag upplever att många känner sig mer peppade och stärkta. På mig och mina kolleger får de testa sina bästa argument för att se om de håller. Jag tror att vi kan ge lite styrka och bidra till att fler vågar vara lite mer obekväma under lönesamtalet och våga ta i när de ska prata lön.

Till toppen