Sveriges Ingenjörer
Nyheter 17 februari 2020

Ny lönestatistik för alla ingenjörer

Under 2019 tjänade ingenjörer i Sverige mellan 41 400 och 56 300 kronor i medellön, visar färska siffror från årets lönestatistik. Någon tydlig effekt av den höga efterfrågan på ingenjörer i industrin märks inte på löneökningstakten, som minskar jämfört med fjolåret.

För såväl högskoleingenjörer som civilingenjörer inom industrin, där en stor andel av landets ingenjörer arbetar, ökade lönerna med 2,3 procent under 2019. Det är dock en nedtrappning för båda grupperna jämfört med utvecklingstakten året dessförinnan, med 0,5 respektive 0,1 procentenheter.

Utfallet borde ha varit en ökning med tanke på den långa högkonjunkturen och det värde som ingenjörerna tillför sina företag. Samtidigt är efterfrågan på ingenjörer stor. Att löneutvecklingen då inte blir bättre borde vara en väckarklocka för alla företagsledningar som säger sig behöva rekrytera och vill behålla sina ingenjörer

Camilla Frankelius

förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer

I tjänstesektorn låg ökningen för civilingenjörer på 2,9 procent och 2,3 procent för högskoleingenjörer. Den största procentuella löneökning hade gruppen civilingenjörer i den kommunala och regionala sektorn, med 3,2 procent

På vissa branschområden inom privat sektor ser vi uppmuntrande tecken. Där fackklubbarna har jobbat hårt för att få arbetsgivarna att följa avsikterna i våra avtal, stiger nu lönerna lite snabbare

Camilla Frankelius

förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer

Medellön för ingenjörer (2019) i de olika sektorerna:

                                                         Civilingenjör    Högskoleingenjör

Privat                                                 56 300              46 800

Statlig                                                50 500              43 800

Kommun & region                               48 800             41 400

Lönestatistiken grundar sig på den årliga löneenkäten bland Sveriges Ingenjörers yrkesverksamma medlemmar. I siffrorna ingår även chefslöner. Svarsfrekvensen är ca 61 procent.

Till toppen