Sveriges Ingenjörer
Debatt 17 februari 2020

"Vad vinner Volvo på att åter bli del av en jättekoncern?”

Vår erfarenhet är att synergier och effektivitet skapas genom decentralisering, inte med en koncernlednings diktat. Planen att slå samman Volvo Cars och Geely Auto kommenteras av så kallade bilexperter med att ”Volvo är för litet för att klara sig på egen hand.” Men vi som arbetat på Volvo Cars under många år har en annan bild. Sveriges Ingenjörers lokalfackliga företrädare skriver på DN Debatt.

Nedanstående text är utdrag av författarnas debattartikel.  

Klicka här för texten i sin helhet på DN Debatt

Nyheten om att utreda idén att slå samman Volvo Cars och Geely Auto väcker många spännande frågor.

Vi som arbetat på Volvo Cars under många år har skaffat oss en massiv erfarenhet om samarbeten och fusioner under åren. Vi har varit där, vi har sett, vi har lärt och vi har skapat oss en erfarenhet som ofta gått stick i stäv med vad bilexperterna sagt. 

Få inom det svenska etablissemanget har förstått vilken framgångssaga Volvo Cars är.

Anna Margitin & Magnus Sundemo

ordförande Akademikerna/Sveriges Ingenjörer, Volvo Cars & fd ordförande Akademikerna/Sveriges Ingenjörer, Volvo Cars

Sysselsättningen i Västsverige har närmast exploderat. Ingenjörsjobben har ökat med i storleksordningen 6 000 nya jobb med direkta kopplingar till Volvo Cars och Geely. Till det kommer i storleksordningen 3 000 nya jobb på kollektivsidan och ett antal tusen jobb i anslutning till Volvo Cars expansion hos underleverantörer och i fordons­klustret på Lindholmen.

Folksam och AMF som äger preferensaktier i Volvo Cars har uttryckt sig positiva till det nya bolaget och då måste de också ta sitt ansvar och syna upplägget och affären för att säkra ett starkt Volvo Cars med säte och utveckling kvar i Sverige. Med det som grund kan de bli viktiga ankarinvesterare med ett långsiktigt ansvarstagande som första prioritet. Och kan de anställda få köpa in sig på förmånliga villkor?

Den viktigaste och helt avgörande frågan är ändå hur vi säkrar fortsatt fritänkande och ett självständigt Volvo Cars, nyckeln till framgången under de senaste 10 åren. Friheten måste behållas om framgångssagan skall fortsätta och då behövs en stor självständighet både i Volvo Cars styrelse och i dess ledning.

Anna Margitin, ordförande Akademikerna/Sveriges Ingenjörer, Volvo Cars

Magnus Sundemo, fd ordförande Akademikerna/Sveriges Ingenjörer, Volvo Cars och författare till boken ”Sanningen om Volvo”

Klicka här för texten i sin helhet på DN Debatt

Till toppen