Sveriges Ingenjörer
Debatt 24 februari 2020

Sämre trygghet stärker inte företagen

Det är möjligt genom kollektivavtal som, vid sidan av de undantag för små företag som redan i dag finns i LAS, skapar utrymme för att förhandla fram lösningar som gynnar alla parter. Det skriver förhandlingschef Camilla Frankelius och Unionens Martin Wästfelt i flera regionala medier, som replik till Företagarna 

Detta är en debattreplik av PTK som följer på den tidigare debattexten Ge parterna tid att hitta hållbara lösningar Texten har publicerats av flera olika regionala medier runt om i landet och finns nedan att läsa i sin helhet på deras respektive sajter. 

Klicka här för att läsa artikeln på Nya Wermlandstidningens webb  

Klicka här för att läsa artikeln på Södermanlands Nyheters webb

Klicka här för att läsa artikeln på Västerbottens-Kurirens webb

Den stora utmaningen på svensk arbetsmarknad är inte att det är svårt för företag att säga upp personal. Utmaningen är att hitta rätt kompetens. Statistik från Tillväxtverket visar att brist på lämplig arbetskraft är det största hindret för tillväxt i små företag. Samtidigt gör många företag sig av med befintlig arbetskraft för att anställa nya medarbetare, istället för att utveckla den kompetens som redan finns i företaget. Det är inte hållbart, och att försvaga arbetsrätten och därmed göra människor otryggare är inte lösningen.
På företag runt om i landet hittar fack och arbetsgivare hela tiden lösningar som både skapar trygghet för individen och bidrar till flexibilitet för företagen.

Det är möjligt genom kollektivavtal som, vid sidan av de undantag för små företag som redan i dag finns i LAS, skapar utrymme för att förhandla fram lösningar som gynnar alla parter.

Camilla Frankelius & Martin Wästfelt

Förhandlingschef Sveriges Ingenjörer & förhandlingschef Unionen

Det är möjligt genom kollektivavtal som, vid sidan av de undantag för små företag som redan i dag finns i LAS, skapar utrymme för att förhandla fram lösningar som gynnar alla parter. Arbetsrätten är i praktiken inte stel, som Företagarna påstår, utan innebär stora möjligheter till anpassning utifrån det enskilda företagets behov. En färsk rapport från PTK visar att arbetsgivare på mindre företag med kollektivavtal är de som tycker att det är lättast att komma överens vid arbetsbrist.

De förhandlingar som PTK deltar i omfattar över 1,8 miljoner människor och nära 60 000 företag. Att komma överens om långsiktigt hållbara regler är svårt och måste få ta tid. Inte minst eftersom arbetsrätten inte existerar i ett vakuum. Tillgång till kompetensutveckling, stöd vid omställning och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet är viktiga delar. Vid sidan om trygghet för individen lägger de grunden för en fungerande kompetensförsörjning, flexibilitet för företag och konkurrenskraft.

Hastigt framtagna lagändringar kan försvåra för fack och arbetsgivare att hitta lösningar som är bra för hela samhällsekonomin. De företag som i dag upplever att LAS är ett hinder bör som första åtgärd teckna kollektivavtal. Det skapar möjligheter att öka flexibiliteten genom förhandling. Otryggare anställningsvillkor inget bra recept för att skapa tillväxt, och framförallt löser det inte företagens utmaning att hitta och behålla rätt kompetens.

Camilla Frankelius, PTK:s förhandlingschefsgrupp / förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer 

Martin Wästfeltordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp /förhandlingschef Unionen

 

Till toppen