Sveriges Ingenjörer
Debatt 10 mars 2020

Nedskärningarna – ett hot mot Sverige som kunskapsnation

Regeringens beslut att skära i Vinnovas och Tillväxtverkets budgetar är nedslående. Vi vill gasa, inte bromsa, för det svenska innovationssystemet i den kommande forskningspropositionen. Det skriver Ulrika Lindstrand tillsammans med andra representanter för näringslivet.

Industrin är motorn i svensk ekonomi och en nyckelaktör i ambitionen att möta globala samhällsutmaningar. Den svenska industrin bär ledartröjan i det globala näringslivets omställning mot hållbarhet. För att det ska fortgå krävs en förstärkning av det svenska innovationssystemet i forsknings- och innovationspropositionen.

Politiskt stöd

Vi har tagit en kraftfull position. Industrin investerar varje år stora summor för att utveckla nya hållbara lösningar och behålla denna ledande position. Nya teknologier, samverkan över branscher, små och stora företag med innovativa och värdeskapande affärsmodeller kommer att göra det möjligt att tackla vår tids stora utmaningar.

För att stärka denna viktiga industriella roll krävs politiskt stöd med investeringar i forskning, utbildning och kompetens, och även konkurrenskraftiga ramvillkor för företagen.

Direkta konsekvenser

Regeringens beslut att skära i Vinnovas och Tillväxtverkets budgetar skickar därför nedslående signaler. Neddragningarna får direkta konsekvenser med färre behovsmotiverade satsningar. Digitalisering och kunskapslyft i små- och medelstora företag drabbas. Den så akuta omställningen till fossilfrihet riskerar att dra ut på tiden.

Vi anser att besluten om nedskärningar får negativa effekter på framförallt två sätt:

  1. Tappat förtroende för Sverige som kunskapsnation. Industrier och företag riskerar att tolka neddragningarna som att forskning och innovation inte är prioriterat i Sverige.
  2. Dubblerad nedskärning. Många av Vinnovas och Tillväxtverkets projekt matchas krona för krona med privata pengar från företagen. Forskningssatsningarna får sig därmed en ordentlig törn.

Svensk attraktionskraft

Som en konsekvens riskerar industrins investeringar att successivt flytta utomlands. Konkurrensen om Forsknings- och utvecklingsinvesteringar (FOU) är global och en flytt kan gå snabbt. Därför måste vi agera, för att säkerställa stark attraktionskraft i Sverige och bibehålla dessa värdefulla, kunskapsbaserade investeringar.

Matcha privata satsningar

Konkurrerande länder rustar för att stärka sina positioner. På tio år har de totala FOU-investeringarna i världen fördubblats.

I Sverige står i dag företagen för hela 71 procent av våra totala FOU-investeringar och för att företagen fortsatt ska välja Sverige för sin FOU-verksamhet måste de statliga investeringarna i ökad grad matcha de privata. Nedskärningarna behöver därför vändas till satsningar.

Myndigheter skapar attraktivitet

Vi måste värna Sveriges attraktiva miljö. Ett ekosystem för innovation med god samverkan mellan industrin, lärosäten och institut samt tillgång till attraktiva test- och demonstrationsmiljöer väger tungt då företag väljer var de ska förlägga sin FOU-verksamhet.

Vinnovas och Tillväxtverkets industrirelevanta innovationsdrivande satsningar skapar just denna attraktivitet.

Förstärk svensk innovation

Nedskärningarna är ett hot mot Sveriges position som kunskapsdriven industrination. Vi vill i stället se en förstärkning av det svenska innovationssystemet i den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

För en stärkt global konkurrenskraft, jobb och tillväxt i Sverige, samt innovativa lösningar på våra samhällsutmaningar måste statens FOU-investeringar vara lika offensiva som företagens.

Klas Wåhlberg
Vd, Teknikföretagen
 
Carina Håkansson
Vd, Skogsindustrierna
 
Martin Linder
Förbundsordförande, Unionen
 
Ulrika Lindstrand
Ordförande, Sveriges ingenjörer
 
Marie Nilsson
Förbundsordförande, IF Metall
 
Bo-Erik Pers
Vd, Jernkontoret
 
Anders Blanck
Vd, Läkemedelsindustriföreningen
 
Maria Sunér Fleming
Vd, Svemin
 
Björn Hellman
Vd, Livsmedelsföretagen
 
Anna Lefevre Skjöldebrand
Vd, Swedish Medtech
 
Artikeln publicerades på altinget.se 10 mars 2020.
Till toppen