Sveriges Ingenjörer
Nyheter 10 mars 2020

Rätt innehåll är avgörande

På tisdagen (10/3) svarade Sveriges Ingenjörer tillsammans med övriga fackförbund i industrin på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena lämnat till parterna. Facken inom industrin är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att löneökningarna är de rätta och att det bland annat finns med ytterligare avsättningar till deltidspension/flexpension.

Utgångspunkten för Facken inom industrins avtalskrav är ett ettårigt avtal. Den översiktliga skissen från opartiska ordförande (Opo) har som inriktning att parterna träffar ett treårigt avtal.

Förbunden är beredda att träffa ett längre avtal, förutsatt att löneökningarna är de rätta, att det finns med ytterligare avsättningar till arbetstidsförkortning-deltidspension/flexpension, samt en låglönesatsning på de avtalsområden där detta krav finns med. Dessa reservationer gäller oavsett avtalsperiodens längd.

Facken inom industrin konstaterar att arbetsgivarna på ett antal avtalsområden vidhåller långtgående krav på försämringar av gällande avtal. En förutsättning för ett avtal, oavsett avtalsperiodens längd, är att dessa förslag inte finns med i en kommande hemställan.

 

Läs mer om samarbetet Facken inom Industrin på Facketinomindustrin.se

Opartiska ordföranden

Enligt Industrins förhandlingsavtal skall parterna utse opartiska ordförande (OpO) med uppgift att bistå parterna i förhandlingarna om nya rikstäckande branschavtal. OpO:s uppgifter och befogenheter regleras i Industriavtalet, vilket också fastställer att de ska vara en grupp på minst två och högst tio personer och att de väljs på ett år i taget.

De har till uppgift att går in i förhandlingarna mellan parterna på Industriavtalet en månad innan förbundsavtalen löper ut.

Klick här för att läsa mer om Opo på Facken inom Industrins hemsida

Klicka här för att se fler termer och begrepp på svensk arbetsmarknad på Medlingsinstituets hemsida

Ordförandena för Facken inom Industrin. Fr. v. Per-Olof Sjöö, GS-facket; Eva Guovelin, Livs; Marie Nilsson, IF Metall; Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer; Martin Linder, Unionen.

 

Till toppen