Sveriges Ingenjörer
Opinion 19 mars 2020

Minskad arbetstid ger möjlighet till kompetensutveckling och innovation

Det nya avtalet om korttidsarbete mellan Sveriges Ingenjörer och Svenskt Näringsliv ger goda möjligheter att stödja företag som drabbats ekonomiskt av coronapandemin. Det ger också en möjlighet att satsa offensivt för att stå rustade efter krisen. Tid är ofta en begränsande faktor för de företag som vill utvecklas. Nu finns tiden, som en möjlighet till kompetensutveckling och innovation.

Redan före coronapandemin framkom att bristen på rätt teknisk kompetens ställer till problem hos företagen. I en undersökning som Sveriges Ingenjörer genomfört hos 401 teknikintensiva företag framkom att 35 procent av företagen förlorar order och 59 procent hindras att utveckla nya produkter och tjänster på grund av teknisk kompetensbrist. Detta drabbar företagens kort- och långsiktiga konkurrenskraft.

Företagen som nu går över till korttidsarbete kan använda tiden offensivt och åtgärda den tekniska kompetensbristen genom att satsa på framtiden genom kompetensutveckling och innovation. Därmed skapas möjligheten att få en ordentlig skjuts och snabbt växla upp när pandemin dragit förbi. Redan nu finns det också plattformar på nätet där lärosäten erbjuder teknisk utbildning på distans såsom plattformen AI Competence for Sweden.

Sveriges Ingenjörer har sedan tidigare påbörjat resan med teknisk kompetensutveckling för yrkesverksamma ingenjörer tillsammans med ett antal arbetsgivarorganisationer och lärosäten genom konceptet Study Friday. Konceptet som handlar om att lärosäten tillsammans med arbetsgivare och fackförbund har ett system där tid avsätts för livslångt lärande t ex på fredagar. Study Friday kan tillämpas i olika former och just nu finns möjligheten att utvidga det.

Pandemin drabbar företagen olika och därför vill vi på Sveriges Ingenjörer också lyfta fram betydelsen av solidaritet och samarbete, där till exempel stora företag som har system och kompetens kan bidra till att utveckla sina mindre företagskollegor lokalt och regionalt.

Genom att kombinera korttidsarbete med utveckling av ny teknisk kompetens för personalen på distans i olika former lokalt och regionalt blir företagen bättre rustade på både kort och lång sikt.

Sveriges Ingenjörer har drygt 100 000 medlemmar med nyckelroller inom forskning och utveckling i det svenska näringslivet. Vi menar att företagen behöver vara offensiva och ta möjligheten att kompetensutveckla sin tekniska personal nu för att stå redo när utvecklingen vänder.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Till toppen