Sveriges Ingenjörer
Nyheter 20 mars 2020

Industrins avtalsförhandlingar skjuts fram

Förbundet har tillsammans med övriga parter inom industrin sagt ja till ett förslag om att skjuta fram slutförhandlingarna tills i höst. Nuvarande kollektivavtal får därmed förlängd giltighetstid till den 31 oktober 2020. Detta med anledning av Coronaviruset.

Detta innebär att det lokalt inte kommer att förhandlas om nya löner utan att det får vänta tills vi har ett nytt avtal i oktober. Det kommer inte heller ske några förändringar i kollektivavtalen eller arbeten i några arbetsgrupper utan de nuvarande avtalen prolongeras.

Våra medlemmar och förtroendevalda har alltid varit måna om att sluta upp med konstruktiva lösningar vid tuffa utmaningar. Det gäller givetvis också nu.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Parterna inom Industriavtalet, där Sveriges Ingenjörer ingår,  har svarat på den hemställan från De Opartiska ordförandena (OpO) som leder förhandlingarna.

Parterna har i enlighet med förslaget enats om att ajournera förhandlingarna och att förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober 2020.

Industrins parter utgår ifrån att den nu träffade överenskommelsen kommer att utgöra norm på sedvanligt sätt för övriga avtal på svensk arbetsmarknad.

Den mycket snabba och kraftfulla påfrestning och påverkan som Covid-19 fått på samhällsfunktioner, industrin och näringslivets i övrigt gör att parterna inte bedömer det möjligt att i nuvarande situation ingå sedvanliga avtal som skulle vinna acceptans hos medlemmar, medlemsföretagen eller på arbetsmarknaden i övrigt. Industrins parter har därför kommit fram till att detta är det mest ansvarsfulla agerandet i rådande läge. 

Nu måste vi lägga all kraft och fokus på att ge så bra stöd åt landets ingenjörer som möjligt och bidra till att hantera den svåra situation som Sverige befinner sig i.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordsförande Sveriges Ingenjörer

Till toppen