Sveriges Ingenjörer
Opinion 3 april 2020

Konsulter drabbas hårt av neddragningar i företagen

Riksdagens beslutade krispaket med korttidspermittering stödjer företagen och kommer att skydda både jobb och företag. Men det gäller att inte minska organisationen för mycket. Det här problemet blir särskilt tydligt för många konsulter.

– Många konsulter kan ha verksamhetskritisk funktion som är avgörande för att företaget ska fungera eller snabbt starta om när krisen passerat det akuta skedet. Vi vill att företagsledningarna diskuterar med facket hur företaget bäst löser frågan om konsulternas deltagande, även nu under krisen, säger Ulrika Lindstrand ordförande för Sveriges Ingenjörer.

På många ingenjörsföretag har fokus snabbt flyttats från vinster och utveckling till korttidspermittering och varsel under den pågående Coronakrisen. Ett villkor för att ta del av statens stödpengar är att företagen ska göra allt de kan för att minska kostnaderna. Tillväxtverket – som handlägger korttidspermitteringarna – har gjort klart att det inte innebär att företagen måste säga upp alla konsulter.

Sveriges Ingenjörer har ungefär 15 000 konsultmedlemmar och många har sett sina uppdrag försvinna eller fått kontrakten uppsagda. Många konsultföretag tar sitt ansvar och låter inte nedgången omedelbart leda till varsel, utan korttidspermitterar sina anställda eller hittar nya uppdrag. Men det finns tyvärr också exempel på att företag inte fullgör sin omplaceringsskyldighet och inte heller försöker hitta nya kunder inom branscher som inte drabbats lika hårt.

Vi förstår att många företag är hårt ansatta, men vi önskar att alla konsultföretag tar sitt ansvar och inventerar tillfälliga, alternativa uppdrag för de konsulter som drabbats.

Ulrika Lindstrand

ordförande för Sveriges Ingenjörer

– Vi förstår att många företag är hårt ansatta, men vi önskar att alla konsultföretag tar sitt ansvar och inventerar tillfälliga, alternativa uppdrag för de konsulter som drabbats, säger Ulrika Lindstrand.

Samtidigt behövs mer långsiktiga satsningar på kompetensutveckling och innovation för att företagen ska stå rustade när det vänder.

– Sverige har byggt sin framgång på kunskap, innovation och konkurrenskraftiga företag. För att företagen ska komma stärkta ur krisen är ny och uppgraderad teknisk kompetens av största vikt, konstaterar Ulrika Lindstrand.

Till toppen