Sveriges Ingenjörer
Nyheter 3 april 2020

Viktig aktivering av krislägesavtal med anledning av COVID-19

Beslutet av SKR om att det centrala avtalet för krissituationer nu kan aktiveras i Region Stockholm välkomnas av Sveriges Ingenjörer. Avtalet möjliggör mer anpassade förutsättningar för de som jobbar i samhällsviktiga funktioner med att hantera konsekvenserna av Coronaviruset.

Jag välkomnar att SKR nu aktiverar krislägesavtalet i Region Stockholm, det har vi väntat på. Det gör det möjligt för regionen att införa tjänstgöring i krisläge för hela eller delar av deras verksamhet. Sveriges Ingenjörer är givetvis måna om att medverka till det och vi är beredda att signera lokala krislägesavtal digitalt där de saknas,

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är landets största akademikerförbund och har drygt 9000 yrkesverksamma medlemmar inom den kommunala och regional sektorn. Förbundets medlemmar jobbar med att tekniskt upprätthålla och underhålla flera olika samhällsviktiga funktioner ute i landets kommuner, regioner samt kommunala bolag.

Ingenjörer jobbar med allt från medicinteknisk utrustning inom sjukvården till insatser i räddningstjänst och anpassning av samhällsfastigheter. Med krislägesavtalet aktiverat får de mer anpassade villkor och regler för att kunna utföra sitt viktiga krisarbete.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer tillsammans med de andra fackliga parterna inom SKRs avtalsområde förhandlade under 2019 fram och ingick genom AkademikerAlliansen det centrala avtalet för krissituationer (Krislägesavtalet). Arbetsgivarparter är SKR och Sobona. Det kom till stånd efter de omfattande skogsbränderna året dessförinnan.

Beskedet innebär att krislägesavtalet aktiveras för intensivvårdsverksamheten i Stockholm nu men möjlighet finns att det kan innefatta fler samhällsviktiga funktioner inom kort.

Det centrala kollektivavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krislägen, exempelvis naturkatastrofer, utbrott av pandemi och terrordåd.

Med krisläge förstås i avtalet en situation som avviker från det normala, innebär allvarliga samhällsstörningar, kräver omedelbara insatser av en kommun, region, kommunalförbund eller kommunalt företag eller flera i samverkan och som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i den kommunala verksamheten.

Avtalet kan tillämpas både på arbetstagare som anställs i samband med krisläge och på arbetstagare som redan är anställda hos en kommun eller i en region. Avtalet kan aktiveras i valda regioner, för delar av en kommun eller region, och för vissa yrkeskategorier.

Det är inte bara vårdpersonalens jobb som påverkas av coronapandemin. För ingenjörer som jobbar inom vården har arbetet snabbt fått ställas om. Och det gäller både ingenjörer som jobbar med medicinteknisk utrustning och de som jobbar med fastigheterna.

Klicka här för att läsa artikeln på förbundets medlemstidning Ingenjoren.se   

Till toppen