Sveriges Ingenjörer
Aktuellt 8 april 2020

Undvik fallgroparna med att jobba under permitteringen

Korttidspermitteringar kan öppna för anställda att arbeta i verksamhet, där behoven fortfarande är stora. Scania i Södertälje har placerat anställda i offentlig verksamhet och hjälper samhällskritisk verksamhet genom volontärinsatser. Men det kan finnas fallgropar för både anställda och för företaget.

Scania är ett av de största och mest ingenjörstäta företagen i Sverige. Det är också ett av de bolag som drabbats hårdast av Coronakrisen. Företaget har korttidspermitterat 19 000 medarbetare och stängt ner all produktion i Sverige.

Scania var tidigt ute och visade intresse för att stödja andra samhällskritiska funktioner. Ett exempel är Karolinska sjukhuset där Scaniaanställda inom logistik och inköp arbetar sedan en tid.

Lisa Lorentzon, ordförande i Akademikerföreningen på Scania, säger att både företaget och facket har bejakat att de anställda hjälper till i samhället på sin arbetsbefriade tid, både som betald arbetskraft och som volontärer. Och Akademikerföreningens medlemmar har varit intresserade.

– Vår utgångspunkt i facket har varit att vi alla måste bidra till att lösa de problem som uppstått i samhället just nu, säger Lisa Lorentzon.

Hittills har det gått bra och Scania och deras anställda har fått uppmärksamhet externt för sina insatser att stärka samhället mitt i krisen. Akademikerföreningen har varit i kontakt med verksamheter som har behov av resurser och nu hoppas de på att kunna matcha behoven med intresserade medlemmar.

– Men det är viktigt att utvärdera alla initiativ noga, för att inte bli en belastning för den verksamhet, där de anställda träder in, poängterar Lisa Lorentzon. En verksamhet ska inte tyngas med stora krav på handledning och utbildning när den redan är pressad.

– Det viktigaste är att vi säkrar vårt eget bolags verksamhet. Om våra lastbilar inte kan rulla riskerar vi att livsviktiga förnödenheter inte kommer till butiken, att sopor inte hämtas och att brandbilar inte når fram. Det är också så vi tryggar våra medlemmars arbetstillfällen och villkor, säger Lisa Lorentzon.

För de medlemmar som är arbetsbefriade och inte befinner sig i samhällskritiska uppdrag, koncentrerar akademikerföreningen sig på att skapa förutsättningar för kompetensutveckling. En enkät tidigare i år visade att 60 procent av medlemmarna ville fördjupa sin kompetens inom nuvarande område och 24 procent inom ett annat område. Lisa Lorentzon tror att siffrorna nu är högre och att värdet av konkurrenskraftig kompetens är viktigare än på länge.

– I över ett år har vi förberett oss för en lågkonjunktur. Vi hade naturligtvis inte kunnat förutspå den här situationen, men mycket av det vi arbetat fram senaste året gör att vi nu kan agera snabbt. Vi har skapat en god relation mellan fack och ledning som gör att vi kan kämpa tillsammans för att undvika varsel. Förtroendet mellan parterna är ovärderligt just nu.

Till toppen