Sveriges Ingenjörer
Nyheter Opinion 16 april 2020

LFV:s varsel riskerar att bromsa uppstart av morgondagens flygtrafik

Personalneddragningarna som Luftfartsverket nu aviserat skulle inte bara bli ett hårt slag mot medarbetarna utan även riskera att allvarligt hämma morgondagens flygtrafik.

- Sverige behöver dessa medarbetares kompetens för att hantera och utveckla flygtrafiken även efter nedgången under Coronakrisen. Genom att nu varsla riskerar Luftfartsverket att förlora en stor del av den förmågan. Der försvårar  för flygtrafiken i landet att komma i gång och kan allvarligt hämma den tekniska utvecklingen , säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Luftfartsverkets varsel omfattar omkring 500 medarbetare vid myndighetens huvudkontor och flygledarverksamhet i olika delar av landet. Totalt har myndigheten idag cirka 1100 anställda, vilket gör att det omfattar uppåt 40 procent av personalstyrkan. En utväg för att lösa varselsituationen vore att regeringen grep in.

Vi uppmanar regeringen att skjuta till de resurser som krävs för att undvika uppsägningar, säkra Luftfartsverkets verksamhet och därmed svensk flygtrafik.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer ingår i förhandlingskartellen Saco-S som samlar alla akademikermedlemmar på statliga myndigheter. På Luftfartsverket är förbundet kontaktförbund, vilket betyder att Sveriges Ingenjörer stöttar och utbildar den lokala fackliga Saco-S organisationen vid det statliga affärsverket.

 

Pressbild fr. LFV.se

Ingenjörerna vid Luftfartsverket jobbar bland annat med den digitala utvecklingen av en effektivare, säkrare och mer miljömässig flygtrafik. 

Sverige är framstående inom flygledning och var 2015 världsunik med utveckling av fjärrstyrd flygledning. 

Fokus ligger nu på att stötta medlemmar inför kommande förhandlingar med förhoppningar om fortsatt bra dialog med arbetsgivaren, säger Christian Axelsson-Domfors, ordförande för Saco-s föreningen/Sveriges Ingenjörer vid LFV, till bland annat Corren. Han lyfter även att det istället för neddragningar borde skett en rustning inför morgondagen efter Coronakrisen.

"Det är oerhört synd att vår ägare och myndighet inte tar tillvara den här möjligheten att kunna satsa på kompetensutveckling och på vidare utveckling av flygets digitala omställning. Det skulle kunna innebära ett LFV stärkts efter krisen i stället för att riskera ett kompetenstapp".

Klicka för att komma till artikeln Oklart hur storvarslet påvekrar personalen i Norrköping på Corren.se 

Till toppen