Sveriges Ingenjörer
Nyheter 22 april 2020

Nej till central överenskommelse om semester

Sveriges Ingenjörer tackar genom AkademikerAlliansen nej till en central överenskommelse om semester. Sedan mitten av mars har det pågått diskussioner mellan centrala parter om en reglering av undantag från semesterreglerna 2020 med anledning av corona-krisen.

Arbetsgivarsidan har bland annat önskat sig kortare tid för att meddela semesterförläggning (en månad istället för två) samt att förlänga perioden för  huvudsemestern. Man inkom även med ett förslag om att kunna förlägga huvudsemestern i december för att på så vis få en längre sammanhängande period tillsammans med jul- och nyårsledigheten. Till förslaget låg även att viss ekonomisk kompensation skulle utgå för de medlemmar som får sin huvudsemester flyttad.

Den 21 april beslutade AkademikerAlliansens representantskap att tacka nej till förslaget om semesteröverenskommelse.

Varför tackade vi nej?

  • Förläggning av huvudsemestern till december är mycket negativ för våra medlemmar. En ekonomisk ersättning kan i de flesta fall inte uppväga flytt av sommarsemester till december.
  • Om syftet är att anställda som har jobbat intensivt under lång tid ska få erforderlig vila och återhämtning är det alldeles för långt till december.
  • Att vara ledig de första veckorna i december och jobba när skolorna är stängda kan göra det mycket svårt för barnfamiljer att få ihop vardagen.
  • Semesterfrågor kommer behöva hanteras lokalt, men det är bättre att göra det genom lokala överenskommelser. Det är mycket svårt att sätta en central prislapp på vad flyttad huvudsemester är värd, eftersom olika yrkesgrupper och verksamheter har så olika förutsättningar.
  • Om en andra våg av smittspridning kommer till hösten/vintern kan möjligheten att vara ledig i december påverkas och då kommer detta avtal ändå inte lösa problemet i de mest utsatta verksamheterna.
  • Semesterlagen och kollektivavtalet har tydliga regler kring semesterförläggning och vi anser att dessa är tillräckliga i rådande läge. Vi utgår från att arbetsgivarna har en god och långsiktig planering för bemanningen och att de planerar verksamheten utifrån att våra medlemmar ska få vila och återhämtning.

Situationen i landet är mycket allvarlig och alla behöver bidra till att verksamheterna löper på så smidigt som möjligt. Vi vet att vårt förbunds medlemmar vill ta sitt ansvar i denna krissituation och hjälpa till så mycket som möjligt. Det är dock viktigt att detta sker inom ramen för gällande lagar, kollektivavtal och anställningsavtal.

Sveriges Ingenjörer anser att frivillighet vad gäller semesterförläggning alltid ska vara den första lösningen, och att frivilligheten ska löna sig genom ekonomisk ersättning. Denna går dock inte att sätta ett centralt pris på utan den är beroende av de lokala förutsättningarna och behoven.

Om du som medlem får en fråga från din arbetsgivare om att flytta din semester och är osäker på hur du ska göra, hör av dig till Sveriges Ingenjörer för rådgivning.

Till toppen