Sveriges Ingenjörer
Opinion 1 juni 2020

LAS-utredningens förslag gör alla provanställda på livstid

Idag presenterades den utredning av Lagen om Anställningsskydd (LAS) som tillsattes av regeringen och samarbetspartierna inom ramen för Januariavtalet.

Direktiven var bland annat flexiblare regler vid uppsägning för att minska kostnader för företagen, ökade undantag från turordningen samtidigt som maktbalansen mellan arbetsmarknadsparter skulle upprätthållas och kraven på att arbetsgivarna skulle tillhandahålla kompetensutvecklings skulle skärpas. Så har det inte blivit.

Utredningens förslag är långtgående och innebär att anställningsskyddet kraftigt urholkas och maktbalansen på svensk arbetsmarknad rubbas.

Skyddet mot godtyckliga uppsägningar urholkas

En av de viktigaste pusselbitarna i LAS är skyddet mot godtyckliga uppsägningar. Med utredningens förslag kommer det bli mycket svårt att försvara sig mot en uppsägning som saknar saklig grund. I klartext leder det till att vi alla kommer att bli provanställda på livstid om utredningens förslag blir verklighet, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

- Utredningen har gått långt över gränsen och lever inte upp till direktivet att upprätthålla maktbalansen mellan parterna utan den tippas nu kraftigt till arbetsgivarens fördel. Det hotar hela den svenska modellen, säger Ulrika Lindstrand.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Det som skulle kompensera för att ge arbetsgivarna mer flexibilitet var att de anställda skulle vara att säkra på att få mer kompetensutveckling. Av detta blev det en tummetott.

- Sammantaget leder utredningens förslag till kraftigt försvagat anställningsskydd med en arbetsmarknad som kommer att präglas av tystnadskultur och otrygghet samtidigt som löftet om mer kompetensutveckling inte infrias. Det är inte att modernisera. Det är motsatsen. Nu måste politikerna hålla sitt löfte och låta parterna förhandla och lägga fram sitt förslag den 30 september, avslutar Ulrika Lindstrand.

Till toppen