Sveriges Ingenjörer
Nyheter

Tillfällig höjning av medlemsavgiften

Ingenjörsfullmäktige har beslutat om en tillfällig höjning av medlemsavgiften för att finansiera inkomstförsäkringen i en tid där arbetslösheten väntas stiga kraftigt till följd av coronapandemin. Förbundsstyrelsen har enhälligt den 2 juni 2020 fastställt beloppet, under vilken period höjningen ska gälla samt vilka medlemmar som omfattas.

 

Antalet ansökningar till såväl a-kassa som inkomstförsäkring har ökat markant bland våra medlemmar under de senaste månaderna. Höjningen kommer oavkortat att gå till att täcka upp för framtida underskott i förbundets inkomstförsäkring. 

You can find information in English here.

Förbundsstyrelsen har den 2/6 fastställt beloppet på den tillfälliga höjningen av avgiften:

Så berörs du:

  • Yrkesverksam medlem som betalar hel medlemsavgift betalar 100 kr/mån extra.
  • Yrkesverksam medlem som betalar reducerad medlemsavgift betalar 30 kr/mån extra.
  • Studentmedlemmar, yrkesverksamma medlemmar över 65 år och pensionärer berörs inte av höjningen.
  • Höjningen införs 1 juli 2020 och pågår som längst till 31 september 2021.
Att kunna hålla våra löften till medlemmarna i denna tid när en större andel än normalt blir ofrivilligt arbetslösa är viktigt. Alla ska veta att vi tillsammans stöttar de medlemmar som blir arbetslösa och kommer att behöva nyttja inkomstförsäkringen.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande

Varför måste vi göra så här?

I en tid där vi ser att arbetslösheten bland medlemmarna ökar mer än vad någon hade kunnat förutse för ett år sedan är det nödvändigt att genomföra denna åtgärd för att inkomstförsäkringen ska kunna fortsätta fungera som vi har lovat. Förbundet förbereder sig på att många ingenjörer, en yrkesgrupp där arbetslösheten traditionellt har varit mycket låg, tyvärr kommer att bli uppsagda och arbetslösa. Därmed riskerar inkomstförsäkringens kapital att inte vara tillräckligt som en följd av läget.

Inkomstförsäkringen var innan pandemin beräknad för en arbetslöshet på 0,8% men vår nuvarande prognos är att den kommer att behöva klara att sörja för uppemot 3,8% arbetslösa medlemmar.

Senast uppdaterad 2023-01-20
Till toppen