Sveriges Ingenjörer

Neddragningar på Chalmers kan slå mot utbildning och forskning

Varslet på Chalmers kommer sällsynt illa i tiden. I ett läge då samhället behöver högteknologiskt kunnande, mer kompetensutveckling och fler möjligheter för människor att ställa om på grund av Coronakrisen, då lägger ett av Sveriges ledande lärosäten ett storvarsel.

– Sverige måste rusta för att klara de stora teknikskiften vi står inför som 5G, elektrifiering, artificiell intelligens och cybersäkerhet. Då duger det inte att de tekniska universiteten varslar sina lärare och forskare och krymper resurserna, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Varslet som lades den 3 juni rör 180 personer. Varslet slår brett och omfattar alla personalkategorier. Bakgrunden är en galopperande pensionsskuld som nu tvingar Chalmers att minska kostnaderna med 250 miljoner kronor årligen fram till och med 2022.

Förhållandena har varit kända under en längre tid, och risken finns att detta bara är ett i raden av framtida varsel från lärosäten som befinner sig i en liknande situation. Nedskärningarna riskerar att rycka undan mattan för brådskande satsningar. Den fackliga förhandlingskartellen Saco-S på Chalmers har under våren jobbat intensivt med att försöka begränsa varslet och hitta alternativa besparingar.

Sverige måste rusta för att klara de stora teknikskiften vi står inför. Då duger det inte att de tekniska universiteten varslar sina lärare och forskare och krymper resurserna

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande

Regeringen har nyligen visat sin avsikt att stärka kompetensutvecklingen genom att avsätta 30 miljoner kronor till redan korttidspermitterade för att de ska kunna komplettera sina kunskaper vid landets lärosäten. Samtidigt planerar Chalmers att öka sin antagning till distans- och sommarundervisning. Det tekniska basåret – en förberedelse för ingenjörsutbildningen – ska bli dubbelt så stort.

– Sveriges Ingenjörer vill att utbildningsdepartementet gör allt det kan för att behålla nivån på den högteknologiska forskningen och kvaliteten på de tekniska utbildningarna även framöver. Det leder till att arbetslösheten minskar, kompetensen ökar och Sveriges konkurrenskraft stärks när vi ska ta oss ur krisen, säger Ulrika Lindstrand.

Sveriges Ingenjörer ingår i förhandlingskartellen Saco-S som samlar fackligt anslutna akademikermedlemmar på statliga lärosäten. På Chalmers tekniska högskola är förbundet kontaktförbund, vilket betyder att förbundet stöttar och utbildar den lokala fackliga Saco-S organisationen vid Chalmers.

Till toppen