Sveriges Ingenjörer
Debatt 16 juni 2020

LAS-förslag gör spetsrekrytering svårare för småföretag

Sämre anställningstrygghet i små företag kommer att göra det svårare för dessa att attrahera avgörande kompetens. Förbundets distriktsordförande i Örebro län skriver på Nerikes Allehands debattsida.

Den psykologiska effekten av förslagen till ny arbetsrätt, LAS, kommer med största säkerhet att göra det ännu svårare att rekrytera kvalificerad arbetskraft till mindre företag.

Risken är uppenbar att främst yngre medarbetare med nya kunskaper, idéer och utifrån ett familjeperspektiv kommer att välja trygga och välkonsoliderade arbetsgivare. Effekten blir att den svenska innovations- och konkurrenskraften urholkas.

Direkt kontraproduktivt är utredningens förslag gällande förändring av begreppet ”tillräckliga kvalifikationer”. Det innebär att man vid en neddragning inte kan kräva någon upplärningstid för att kunna utföra ett annat arbete utan måste direkt vara kunnig i det nya värvet. Ett orimligt krav sett till vår allt mer specialiserade arbetsmarknad.

 

 

Utkomsten av förslaget, om det blir verklighet, är att de allra flesta arbetstagare i första hand söker sig till stora arbetsgivare för att minimera att bli ”provanställda” på livstid

Björn Nyström

Distriktsordförande, Sveriges Ingenjörer distrikt Örebro

Detta då större företag ofta har flera likartade befattningar och betydligt lättare att erbjuda t ex cirkulationsanställningar för att främja anställningsbarheten.

I dag får en anställd inte sägas utan saklig grund. Uppsägning kan ske antingen vid arbetsbrist eller vid personliga skäl, misskötsel. Vid arbetsbrist sker det enligt turordningsreglerna i LAS men i de allra flesta fall genom lokala avtal mellan parterna på arbetsplatsen. Denna ordning har fungerat väl vilket ett flertal partssammansatta utredningar slagit fast.

Möjligheten att framöver kunna undantas fem anställda från turordningslistan var tredje månad öppnar upp för återkommande uppsägningar, urholkar anställningstryggheten och skapar otrygghet. Detta leder i sin tur till ökad tystnad och med stor säkerhet till en sämre atmosfär på flertalet arbetsplatser. Därtill kommer utbytet av information och kunskap mellan medarbetare att påverkas negativt.

Ett framtids- och utvecklingsinriktat arbetsliv får inte byggas på dagspolitiska ställningstaganden utan måste vara långsiktiga lösningar utarbetade av arbetsmarknadens parter. Därför är det mycket angeläget att Svenskt Näringsliv, LO och PTK arbetar fram en förhandlingslösning som främjar ett fortsatt utvecklande och hållbart arbetsliv.

Björn Nyström, distriktsordförande Sveriges Ingenjörer Örebro

Till toppen