Sveriges Ingenjörer
Debatt 28 juli 2020

”Nej till Amazons antifackliga ledarskap"

Amazon är inte vilket företag som helst. Motståndet mot rätten att organisera sig fackligt och den marknadsdominerande ställningen gör företaget unikt, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand på SvD Debatt tillsammans företrädare för Unionen, Handels, Transport och Seko.

Mitt i denna tid med förändrade köpmönster och en explosionsartad utveckling när det gäller näthandel är e-handelsjätten Amazon på väg att etablera ett e-handelslager i Sverige. Mycket tyder på en etableringsstart redan till hösten. Företaget omsatte förra året ofattbara 280 miljarder dollar och börjar närma sig en miljon anställda runt om i världen.

Vi vill naturligtvis att företag ska välja att förlägga sin verksamhet till Sverige. Det ger nya jobb och utveckling samtidigt som marknaden får varor och tjänster av hög kvalitet. Men vi är också oroliga. Oroliga för att företagsledningar inte ska förstå hur vår arbetsmarknad fungerar.

Svenska fackförbund är kända och erkända världen över främst på grund av den höga organisationsgraden. Men även för den så kallade svenska modellen som innebär att arbetsmarknadens parter i samverkan genom avtalsförhandlingar reglerar villkoren på arbetsmarknaden. Eftersom det här sättet att arbeta har gjort våra företag och vårt samhälle framgångsrika är vi måna om att utländska företag som vill etablera sig i Sverige förstår hur vi arbetar och förstår att samverkan mellan arbetsgivare och fackförbund är en viktig ingång till en bra etablering på den svenska arbetsmarknaden.

Sveriges Ingenjörer, Unionen, Seko, Handels & Transport

I den situation vi nu befinner oss, med en pandemi som slår hårt mot ekonomi och jobb kan löntagare se sig tvingade att acceptera ett jobb med sämre villkor och utan kollektivavtal – de har helt enkelt inget val.

Amazon är inte vilket företag som helst. Deras motstånd mot rätten att organisera sig fackligt, tillsammans med sin storlek och marknadsdominerande ställning, gör företaget unikt. Genom åren har Amazon haft åtskilliga konflikter med fack och myndigheter världen över. De har aktivt motarbetat anställda som ifrågasatt och krävt bättre villkor eller som helt enkelt velat gå med i ett fackförbund. För Sverige, där vi bygger vår framgång på dialog mellan anställda och arbetsgivare, och där anställda vågar lyfta idéer men också säga ifrån till chefen när det behövs, är detta arbetssätt otidsenligt, främmande och oacceptabelt.

Vi gör precis samma analys som Amazon och många andra utländska företag, att Sverige är ett attraktivt land att etablera sig i. Svenska fackförbund, arbetsgivare och politiker har under lång tid byggt upp ett samarbete som lett till att vi har ett bra företagsklimat, välutbildade anställda, fred på arbetsmarknaden. Lägg därtill en bra reallöneutveckling och köpstarka konsumenter.

Vi hoppas att Amazon och alla andra utländska företag som vill dra nytta av Sveriges fördelar också är beredda att gå med i en arbetsgivarorganisation och bli en av den svenska modellen. Vi träffas gärna och förklarar hur den fungerar!

Vi välkomnar Amazon och andra utländska företag till Sverige, förutsatt att de är beredda att, teckna kollektivavtal, gå med i en arbetsgivarorganisation och därmed bli en del av den svenska modellen.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Valle Karlsson, förbundsordförande Seko
Martin Linder, förbundsordförande Unionen
Linda Palmetzhofer, tf. förbundsordförande Handelsanställdas förbund
Tommy Wreeth, förbundsordförande Transportarbetareförbundet

Till toppen