Sveriges Ingenjörer
Opinion 17 augusti 2020

Omstart kräver långsiktiga satsningar på jobb och företag

Omstartskommissionens förslag är intressanta, eftersom de utgår från att Sverige behöver långsiktiga satsningar för nödvändiga förändringar i näringsliv och samhälle. Om uppstartsföretag och mindre företag fick mer stöd, skulle de bättre bidra till att dra Sverige ur krisen.

– Det är bra att Omstartskommissionen har lagt en rad konkreta förslag på hur jobben ska öka och Sverige ska utveckla sin konkurrenskraft när den akuta Coronakrisen är över. Många av förslagen är motiverade även utan den pandemi som råder just nu, säger Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

En ny undersökning från Sveriges ingenjörer visar att 1 av 4 ingenjörer är permitterad.

– Huvudinriktningen framöver måste vara långsiktiga satsningar som stärker landets konkurrenskraft. Staten måste skifta från att stimulera passivitet till att främja aktivitet hos anställda och företag. Sverige har inte råd att låta var fjärde ingenjör gå hemma och påta i trädgården när landet behöver sin utvecklingskraft som allra bäst, säger Ulrika Lindstrand.

Sveriges Ingenjörer anser att företagen därför måste omvärdera hur de permitterar och varslar sina anställda. De måste snabbt återställa sina utvecklingsresurser för att kunna gå stärkta ur krisen.

Statens roll är att underlätta kompetensutvecklingen och utvecklingsarbetet för att inte bara storföretagen ska klara krisen. De små och medelstora tillverknings- och tjänsteföretagen har mindre reserver än de stora, men bidrar samtidigt mycket till den utveckling som sker i de större. Därför är det viktigt att stödja möjligheterna att utveckla produkter och tjänster.

Huvudinriktningen framöver måste vara långsiktiga satsningar som stärker landets konkurrenskraft. Staten måste skifta från att stimulera passivitet till att främja aktivitet hos anställda och företag.

Ulrika Lindstrand

De satsningar som gjorts hittills på att stödja uppstartsföretag och andra mindre företag är otillräckliga. I vår genomgång av ekonomiska åtgärds- och omstartspaket i sju europeiska länder står det klart att Sverige sticker ut. Bland de länder som undersöktes var det endast Sverige och Finland som inte gett några särskilda kapitalstöd till uppstartsföretag.

Att prioritera rätt åtgärder blir avgörande. Här några av de viktigaste punkterna:

  • Öka stödet till uppstartsföretagen. Överväg bidrag till startkapital, innovationslån samt statliga samarbeten med privata investerare och affärsänglar. Det är alla exempel på stöd som erbjuds i andra europeiska länder.
  • Styr särskilda satsningar till områden där Sverige når världsklass redan nu för att öka konkurrenskraften ytterligare. Våga även satsa på den framväxande tekniken. Batteriteknik, lagring av elenergi och framställning av syntetiska drivmedel eller vätgas från el är exempel på tekniker som behöver utvecklas vidare genom forskning och demonstrationsprojekt.
  • Satsa mer på bioenergi och cirkulärt nyttjande av resurser. Byggmaterial, förpackningar och drivmedel kan i ökad grad framställas från biomassa. Produktion av trävaror, papper och kartong kan kompletteras med en ökad produktion av biodrivmedel från skogen. Den kan till exempel ersätta fossila bränslen inom flyget men förutsätter investeringar i produktionsanläggningar i samverkan mellan företag och det offentliga.
  • Samhället ska elektrifieras. Det gäller transporter men även industriella processer som nu i stor utsträckning använder fossila bränslen. Vi måste säkerställa tillgången till el genom bättre kapacitet och distribution av energi.
  • Branschernas Färdplaner mot fossilfrihet ska genomföras till stora delar. Regeringen måste göra prioriteringar men också medverka till att de samlade resurserna ökar.
Till toppen