Sveriges Ingenjörer
Aktuellt 21 september 2020

Förändringar måste till för ett hållbart arbetsliv

Saco-S, som förhandlar kollektivavtal för statligt anställda akademiker, har nu överlämnat sina yrkanden till Arbetsgivarverket inför de kommande avtalsförhandlingarna. Några av de områden vi yrkar förändringar inom är enskilda överenskommelser, omställning, pension, personskadeavtalet, arbetstid, partsgemensam statistik samt Partsrådets framtida arbete.

En viktig fråga för Sveriges Ingenjörers medlemmar inom statlig sektor är att nutidens arbetsliv möjliggör en större flexibilitet mellan arbetsliv, föräldraskap och fritid. Det handlar om att få ihop livspusslet.

Pandemin har på olika sätt gett oss insikter om att vi behöver tänka i nya banor om hur det ”nya normala” arbetslivet kan komma att se ut. Många av våra medlemmar har goda möjligheter att utföra sina ordinarie arbetsuppgifter på distans, redan idag finns tekniken som stödjer detta nya flexibla arbetsliv.

Jerker Ambjörn

Vice ordförande Saco-S / Avtalsansvarig för statlig sektor Sveriges Ingenjörer

– Vårt yrkande om att stärka och utveckla enskilda överenskommelser med avseende på att öka användandet av befintliga enskilda överenskommelser, samt definiera nya områden som kan stödja ett digitalt arbetssätt och ett längre och hållbart arbetsliv, är ett led i att möta våra medlemmars behov och önskemål, säger Jerker Ambjörn, vice ordförande Saco-S samt avtalsansvarig Statlig sektor på Sveriges Ingenjörer.

Inriktningen i yrkandena är ett arbetsliv som är hållbart för varje individ såväl i dag, som framåt – över yrkeslivet, när svårigheter uppstår och efter yrkeslivet.

Ett hållbart arbetsliv är en förutsättning för en stabil och uthållig statlig verksamhet.

Något som genomsyrar alla delar av yrkandet är det digitala arbetslivet. Ett mer digitalt arbetssätt är här för att stanna och under våren 2020 har det digitala arbetssättet ökat. Därmed aktualiseras frågor som om hur det digitala arbetet utförs, om ledarskap i ett digitalt sammanhang, om digital arbetsmiljö och arbetsmiljö vid hemarbete.

Förhandlingsarbetet inleds den 2 november och ska vara klart den 30 november. Följ gärna Saco-S förhandlingsarbete på LinkedIn, Saco-S.

Fakta:

  • Pandemin har påverkat avtalsförhandlingarna och de centrala avtalsförhandlingarna för statligt anställda kommer därför att genomföras i november.
  • Saco-S har dock löneavtal och villkorsavtal som löper tillsvidare, RALS-T och Villkorsavtal-T. Eftersom löneavtalet löper tillsvidare lägger Saco-S inte några yrkanden vad gäller det avtalet.

Läs mer om avtalskraven på Saco-S webbplats:

Avtalsrörelsen har startat

Till toppen