Sveriges Ingenjörer
Debatt 24 september 2020

"Djup pessimism som inte stämmer"

Företrädare för svensk industris arbetsgivare har drabbats av en avgrundsdjup pessimism. I svaret på vår debattartikel målar de utvecklingen för industrin i nattsvarta färger – men bilden måste nyanseras. Det skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand med övriga ordföranden för Facken inom industrin i en slutreplik, på SvD Debatt.

När coronakrisen slog till var läget gott i svensk industri. Svensk konkurrenskraft hade stärkts tydligt. Vi har de senaste åren sett stigande investeringar och industriproduktion, tydligt sjunkande relativ arbetskraftskostnad och en god lönsamhet. Fram till och med 2019 har kostnadsläget för svensk industri jämfört med omvärlden fortsatt att förbättras.

Uppgången i tillväxten både i omvärlden och i Sverige de senaste månaderna gör att efterfrågan nu är på god väg tillbaka i många branscher. Våra medlemmar på industriföretagen vittnar om att återhämtningen hittills har gått betydligt snabbare än vad prognosmakare bedömde i våras.

Svensk industri ser ut att ha klarat krisen minst lika bra som i viktiga konkurrentländer. Utfallet hittills tyder på att svensk industri haft en något mindre nedgång i produktionen än i övriga Europa. Även återhämtningen verkar gå något snabbare för svensk industri så här långt.

De ekonomisk-politiska åtgärderna för att motverka effekterna av pandemin har varit massiva och saknar tidigare motstycke, något som både kunnat mildra krisens förlopp och kan underlätta återhämtningen. Krisstöden har varit viktiga och hjälpt företagen att övervintra krisen vilket gör att man snabbt kan komma igång nu när hjulen börjar rulla igen.

Coronakrisen har alltså goda förutsättningar att bli relativt kortvarig, till exempel i jämförelse med finanskrisen. Krisen är inte utlöst av underliggande ekonomiska obalanser som tar lång tid att rätta till.

Men arbetsgivarna menar i sin artikel att produktionen och konjunkturen befinner sig några meter från botten på världens djupaste djuphavsgrav, Marianergraven. Vi hoppas att de andas lugnt och sansat där nere i sina ubåtar och inte drabbas av panik. Arbetsgivarsidan borde, snarare än att ägna sig åt undervattensexpeditioner, fokusera på att sätta kursen framåt och få upp ytterligare ekonomisk fart. Facken inom industrins mål är att nå en löneökningstakt som främjar en så bra återhämtning i svensk ekonomi och industri som möjligt. Lönebildningen är en faktor som kan ge stöd för den fortsatta återhämtningen. Ökade reallöner kan spela en viktig roll under kommande år.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Marie Nilssonförbundsordförande IF Metall
Eva Guovelin, förbundsordförande Livs
Martin Linder, förbundsordförande Unionen
Per-Olof Sjööförbundsordförande GS

Facken inom industrin är ett samarbete mellan fackförbund som organiserar anställda inom industrin. Sveriges Ingenjörer ingår i Facken inom industrin tillsammans med är GS-facket, ­Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall och Unionen. När förbunden agerar gemensamt gör de det under namnet Facken inom industrin.

Facken inom industrin har tillsammans med arbetsgivarorganisationer inom industrin undertecknat Industriavtalet.

Läs mer om samarbetet på Facketinomindustrin.se

Till toppen