Sveriges Ingenjörer

Ny nivå för reducerad avgift – fler omfattas

Förbundsstyrelsen har efter ett medlemsförslag fattat beslut om att ändra nivån och modellen för reducerad medlemsavgift så att fler omfattas.

Från och med 1 oktober 2020 är den nya nivån för att vara berättigad till reducerad medlemsavgift en bruttoinkomst som understiger 24 000 kronor per månad, istället för som tidigare 19 000 kronor. Du kan vara berättigad till reducerad medlemsavgift om du  är fullbetalande ordinarie medlem och blir arbetslös, sjukskriven, tjänstledig för till exempel studier eller föräldraledig. För att ansöka behöver du fylla i och skicka in en reduktionsansökan. Reducerad avgift beviljas för lägst tre och högst tolv månader i taget.

I den nya modellen kopplas den reducerade avgiften till förbundets rekommenderade ingångslöner för nyutexaminerade. Nivån på avgiften sätts som 70 procent av den sammanväga rekommenderade ingångslönen för både civil- och högskoleingenjör och revideras årligen.

Till toppen