Sveriges Ingenjörer
Aktuellt 29 september 2020

Akademikernas a-kassa höjer avgiften

Avgiften till Akademikernas a-kassa ändras från och med 1 oktober 2020 från 110 kronor till 140 kronor i månaden. Den ska betalas första gången i slutet av oktober. 

De medlemmar som betalar sin a-kasseavgift via Sveriges Ingenjörer kommer se sina förändringar på nästa faktura. Betalar du via autogiro behöver du inte göra något utan det nya beloppet kommer att dras automatiskt. Betalar du via faktura/e-faktura, får du fakturan med den nya avgiften i mitten av oktober.

Bakgrunden till avgiftsjusteringen är att taket för högsta dagpenning höjdes från 910 kronor till 1200 kronor i mars. Syftet med det höjda dagpenningtaket var att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin för individerna och samhället. Många har valt att gå med i a-kassan och den har nu 748 000 medlemmar. Medlemskap i a-kassan är också en förutsättning, tillsammans med medlemskapet i Sveriges Ingenjörer för att få tillgång till inkomstförsäkringen.

Avgiftshöjningen beror alltså på att majoriteten av a-kassans arbetslösa medlemmar nu får högre dagsersättning, och att den därför behöver betala in mer pengar som delfinansiering av statens kostnader för a-kassan. Den andra delen finansieras av arbetsgivaravgiften och företagarnas egenavgifter.

Har du ytterligare frågor hänvisar vi i första hand till Akademikernas a-kassa

 

Till toppen