Sveriges Ingenjörer
Nyheter 30 september 2020

Goda framtidsutsikter i ingenjörsföretagen

Återhämtningen hos ingenjörsföretagen går bra, visar förbundets senaste undersökning bland förtroendevalda i näringslivet. 

I 85 procent av företagen beskrivs ekonomin som tillfredsställande eller god. I 22 procent av dem väntas den ekonomiska situationen förbättras ytterligare det kommande halvåret.

Resultaten bygger på en enkätundersökning om konjunkturläget i ingenjörsföretag som Sveriges Ingenjörer genomfört under september månad. Totalt har 369 fackligt förtroendevalda deltagit i undersökningen på företag över hela landet.

Pandemin skapar fortfarande osäkerhet och nedstängningar som påverkar industrins produktion. Industriproduktionen repar sig dock snabbt från vårens och sommarens stora fall.

Den snabba återhämtningen visar att Sveriges industriföretag har behållit sin konkurrenskraft under den djupaste krisen. Med fortsatta satsningar på teknisk kompetens och innovation kan ingenjörerna bidra till att utvecklingen stärks ytterligare.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer har även analyserat 19 av de största industriföretagens delår för årets första sex månader. Både vinst och omsättning sjunker som väntat under det första halvåret, men i kommentarerna till de senaste kvartals- eller halvårsrapporterna beskrivs ökad orderingång, vunna marknadsandelar och förbättrad rörelsemarginal. Många företag har använt korttidspermitteringar och därmed kunnat parera krisen utan att säga upp personal. De stora teknikintensiva industriföretagen har därmed snabbt kunnat växla upp produktionen när efterfrågan vänt.

Enkäten har gått till förtroendevalda inom följande bransch- och avtalsområden:

  • Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) 
  • Teknikarbetsgivarna (TAG)
  • Stål- och Metall Arbetsgivareförbundet
  • Skogsindustrierna pappers- och massa
  • Energiföretagen (EFA) branschavtal energi
  • Innovationsföretagen, Almega
  • IT & Telekomföretagen, Almega
  • Almega Utveckling och Tjänster  

Undersökningen nådde 610 fackligt förtroendevalda och svarsprocenten var 60 procent.

Fler medier uppmärksammar resultatet i enkäten bland de förtroendevalda.

Dagens Industri-  Ny mätning - allt ljusare för svensk industri
Klicka för att komma till artikeln på Di.se (OBS! Prenumerationsartikel)

DagensPS - God framtid för ingenjörsföretag 
Klicka här för att komma till artikeln på DagensPS.se

Nyteknik/Ingenjörskarriär - Framtidstro i teknikindustrins ingenjörsföretag - men svårt läge för stål och metall 
Klicka här för att komma till artikeln på Nyteknik.se

 

Till toppen