Sveriges Ingenjörer
Aktuellt Nyheter

PTK och Svenskt Näringsliv säger ja till avtalet om moderniserad arbetsrätt

PTK, där Sveriges Ingenjörer ingår, har länge velat förhandla för att stärka anställningstryggheten för tjänstemännen i PTK:s förbund. Idag, 16 oktober 2020, avslutades förhandlingarna om en moderniserad arbetsrätt mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv (parterna). Svenskt Näringsliv och PTK har båda sagt ja till förhandlingsförslaget.

Parterna har kommit fram till ett gemensamt förslag som Sveriges Ingenjörer genom PTK är beredda att anta. Nu återstår en diskussion kring hur vi går vidare med detta.

Camilla Frankelius

Förhandlingschef Sveriges Ingenjörer

- Vi har i givande förhandlingar tagit fram ett historiskt förslag till överenskommelse med lösningar på angelägna frågor som ökad trygghet på arbetsmarknaden och en utökad rätt till kontinuerlig kompetensutveckling, säger Camilla Frankelius.  


Parternas förslag till moderniserad arbetsrätt  

Överenskommelsen innehöll ett nytt och mer offensivt sätt att skapa trygghet på arbetsmarknaden.  
  
I avtalsförslaget finns punkter som skulle ge: 

  • En uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl. Reglerna för sakliga skäl förtydligas.  
  • Vid tvist mellan arbetsgivare och anställd om en uppsägning får den anställde rätt till ekonomiskt skydd genom en kollektivavtalad försäkringslösning istället för att lön betalas ut som i dag.  
  • För att säkra det fackliga inflytandet är förtroendevalda med särskild betydelse för det fackliga arbetet på arbetsplatsen undantagna från regeln och anställning/lön kvarstår vid tvist med arbetsgivaren.  
  • Ett helt nytt Kompetensstöd som riktar sig till de som är etablerade på arbetsmarknaden med rätt till både ledighet och ekonomiskt stöd för kompetensutveckling. 
  • Lösningen omfattar även anställda utan kollektivavtal. 

 

Läs mer på PTK's webbplats.

Se PTK och Svenskt Näringslivs pressträff här.

Senast uppdaterad 2023-03-10
Till toppen