Sveriges Ingenjörer

Nu publiceras LAS-överenskommelsen i sin helhet.

Efter långa och givande förhandlingar har PTK och Svenskt Näringsliv ställt sig bakom en överenskommelse om tryggheten på arbetsmarknaden. LO har sagt nej till den. Överenskommelsen i sin helhet kan du ladda ned längst ned på sidan.

Vad händer nu? LO:s nej har skapat ett helt nytt läge som vi noga behöver analysera. För att överenskommelsen ska gälla krävs också politiska beslut och dialogen med politikerna om hur de ser på detta har inletts.

En mer uttömmande sammanfattning av innehållet i överenskommelsen och LAS-överenskommelsen i sin helhet hittar du på våra LAS-sidor.  

 

 

Senast uppdaterad 2020-10-20
Till toppen