Sveriges Ingenjörer
Opinion 6 november 2020

Låt stödet bli ett styrmedel

Det är bra med stöd till enskilda firmor - låt stödet bli ett styrmedel. Nu kan de som driver enskilda firmor söka stöd för tappad omsättning, något  förbundet ser positivt på. Samtidigt efterlyses stödåtgärder som uppmuntrar produktivitet snarare än passivitet.

Vi har sedan i våras efterfrågat insatser för de som driver enskilda firmor och är glada över att det har börjat komma insatser. Det är naturligtvis glädjande att det påverkansarbetet har gett resultat. Det nya stödet kan göra att de inte behöver stänga ner sin firma efter ett omsättningstapp, vilket är bra. Det vore dock bra om stödet samtidigt användes som styrmedel för ökade satsningar på till exempel kompetensutveckling.

En enkät till Sveriges Ingenjörers egenföretagare visar att åtta av tio egenföretagare vill se ökade möjligheter att kunna dra av kostnader för kompetensutveckling under krisen. Man efterfrågar också åtgärder som uppmuntrar till produktivitet såsom exempelvis statliga stödköp och infrastruktursatsningar, snarare än passiva stöd.

För ekonomin är det bra med näringspolitiska åtgärder som uppmuntrar till aktivitet, snarare än passivitet. Näringslivet står inför en stor omställning och istället för bara ekonomiska stöd skulle samtidiga satsningar på till exempel kompetensutveckling vara en investering som ger konkurrenskraft i även framtiden.

Stöden kan hittills lämnas under tre olika stödperioder, mars och april 2020, maj 2020 och juni och juli 2020. Coronapandemin tycks vara långt ifrån över och Sveriges Ingenjörer vill se fortsatta stöd till egenföretagare, men då gärna stöd som används som styrmedel mot ett stärkt Sverige.

Så fungerar stödet

För att stöd ska beviljas för mars och april 2020 krävs att den enskilda näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden. För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden. För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden. Stöd lämnas för stödperioderna mars - juli med maximalt 120 000 kr per stödberättigad mottagare.

Till toppen