Sveriges Ingenjörer
Aktuellt 19 november 2020

Varsel för strejk på Byggavtalet

Byggnadsarbetarförbundet varslar om strejk på Byggavtalet från och med 27 november om inte fack och arbetsgivare kommit överens om ett nytt avtal innan dess. Sveriges Ingenjörer är inte en del i detta varsel.

Varslet omfattar i steg ett 87 arbetsplatser och cirka 1 400 anställda över hela landet.

Orsaken till varslet är att Byggnadsarbetareförbundet inte får gehör för sina krav på att vidta åtgärder som ska minska arbetsplatsolyckor och arbetslivskriminalitet.

Läs mer om varslet på byggnads.se

Vad gäller för Sveriges Ingenjörers medlemmar?

Sveriges Ingenjörer är inte en del i detta varsel och avser inte vidta sympatiåtgärder vid en eventuell konflikt. Det innebär att våra kollektivavtal gäller och att det även råder arbetsfred för Sveriges Ingenjörers medlemmar.

Om du som medlem i Sveriges Ingenjörer drabbas av denna arbetsmarknadskonflikt som anställd eller till exempel konsult på någon av dessa arbetsplatser så ska du förhålla dig neutral till konflikten. Med det menas att du ska utföra dina arbetsuppgifter som vanligt, men inte ta på dig några arbetsuppgifter som utförs av tjänstemän i konflikt. Vid problem ska du vända dig till din arbetsledning för instruktioner.

Om du har frågor till förbundet kring detta kan du vända dig till vår rådgivning på tel 08-613 80 01.

Till toppen