Sveriges Ingenjörer
Opinion 1 december 2020

Facken redo kämpa för svenska modellen

Få strejkdagar, välutbildad arbetskraft och köpstarka konsumenter lockar många företag till Sverige. Men vad händer med vår avtalsbaserade arbetsmarknad i längden, om de internationella företagen väljer att inte samverka med facket? 

I oktober öppnade världens rikaste företag Amazon sitt nya e-handelslager i Eskilstuna. Företagets molntjänster Amazon Web Services finns redan på den svenska arbetsmarknaden sedan några år med  tre serverhallar i Mälardalen. Svenska fackföreningar brukar säga att det är gammal teknik och olönsamma företag man fruktar, inte nya och lönsamma. Men Amazons internationella rykte vad gäller fientlighet mot fackföreningar och pressade arbetsvillkor väcker oro hos svenska fackförbund. På Black Friday arrangerade Sveriges Ingenjörer, Unionen, Seko, Transport och Handels ett direktsänt webbinarium om hot och möjligheter de ser med Amazons svenska verksamheter.

Medverkade gjorde också Christy Hoffman, generalsekreterare i UNI Global Union, det internationella facket på tjänstesidan dit branscher som logistik, IT-telekom, transport med mera hör. Även International Transport Federation deltog genom sin generalsekreterare Steve Cotton. För internationellt pågår och växer diskussionerna om Amazons inverkan på allt från konkurrens till demokrati och arbetsvillkor. Medan de svenska fackförbundsordförandena diskuterade strejkade bland andra amazons anställda på tyska lager under parollen #MakeAmazonPay.

Vi har höga förväntningar på de svenska facken. Vi vet att ni spelar en central roll på arbetsmarknaden och att ni har starka förbund med många medlemmar. Vi hoppas verkligen att ni ska kunna får företag som Amazon att behandla sin anställda väl och få dem att delta i den samverkan mellan fack och arbetsgivare som ni är så kända för och som fungerar så bra.

Christy Hoffman

Generalsekreterare UNI Global Union

Amazon driver inte själva det nyöppnade  e-handelslagret i Eskilstuna utan har lämnat det till Kuehne Nagel, ett tyskt företag som har kollektivavtal med bland andra Unionen. De svenska facken diskuterade etableringen utifrån perspektivet att Amazon brukar ta över verksamheter och driva dem i egen regi när de är väl etablerade.

Fackförbunden framhöll också att Amazon inte är ensamt om att ställa sig utanför den svenska modellen. Problemet med företag som tar med sig en ledarskapskultur som gör det svårt för anställda att få insyn och inflytande är inte nytt och förekommer särskilt i företag med huvudkontor utanför Sveriges gränser.

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand var en av deltagarna i webbinariet.

Vi är naturligtvis solidariska med andra fackförbund som oroar sig för anställdas villkor och hälsa. Och i längden måste vi arbeta för att alla företag förstår hur viktig och bra samverkan och dialog mellan anställda och arbetsgivare är. Annars kommer den svenska modellen urholkas och bli irrelevant.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Till toppen