Sveriges Ingenjörer
Opinion

Nytt lagförslag ökar möjligheterna till forskning och utveckling

Forskning och utveckling ska underlättas med ett nytt förslag från regeringen. Det är ett bra lagförslag, men för att det ska få rätt effekt borde de nya reglerna tillämpas omedelbart.

– Det är viktigt för Sverige och för tillväxten att införa stimulanser som snabbt kan öka forskningsvolymen, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Det så kallade FoU-avdraget ska höjas i regeringens förslag, vilket ligger helt i linje med de ståndpunkter Sveriges Ingenjörer intagit. Men Coronapandemin har påverkat företagens risktagande negativt och lett till pausade och försenade FoU-projekt. Förbundet vill därför att regeringen agerar snabbt och tidigarelägger de nya reglerna ett halvår till 1 januari 2021.

Det är viktigt för Sverige och tillväxten att att införa stimulanser som snabbt kan öka forskningsvolymen.

Ulrika Lilndstrand

förbundsordförande

Sveriges Ingenjörer har genom enkätundersökningar i fem års tid undersökt effekterna av ingenjörernas bidrag till att skapa värde i företagen. Resultaten visar att ingenjörer som jobbar med FoU ger en positiv utväxling: 

  • Företagens innovationsförmåga och lönsamhet ökar genom deras satsningar på forskning och utveckling.
  • Företag som belönar sina anställda ingenjörer för innovationer får också fram fler innovationer.
  • Innovationerna i företagen bidrar till ökad export och stärker därmed den svenska ekonomin.

– Om Sverige ska kunna ställa om till ett mer hållbart samhälle och samtidigt förbli konkurrenskraftigt efter pandemin, då är ingenjörernas insatser kombinerade med ökad forskning och utveckling helt avgörande, konstaterar Ulrika Lindstrand.

Kort om lagförslaget

Regeringen föreslår att FoU-avdraget förstärks genom en minskning av arbetsgivaravgifter för personer i alla företag som arbetar med forskning och utveckling. Nedsättningen av det sammanlagda avgiftsuttaget fördubblas från 10 till 20 procent samtidigt som taket för nedsättningen höjs från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad. Förslaget innebär också att arbetstidsvillkoret sänks. I fortsättningen räcker det att den anställde har arbetat med FoU minst hälften av arbetstiden under kalender­månaden.

Till toppen