Sveriges Ingenjörer
Nyheter 14 juni 2022

Sveriges Ingenjörer på kompetensturné i Norrbotten

Sveriges Ingenjörers vice förbundsordförande Per Norlander besöker under vecka 24 Luleå med omnejd. Under veckan kommer han att göra studiebesök i industriverksamheter samt träffa företrädare för politik och näringsliv. I fokus står behovet och betydelsen av ingenjörers kompetens för industrisatsningarna i regionen.

– Under de här dagarna åker jag runt i Norrbotten för att skaffa mig förstahandskunskap hur den privata och den offentliga sektorn tillsammans och var för sig jobbar för rekrytera all den tekniska kompetens som de har behov av, säger Per Norlander, vice förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Per Norlander kommer att befinna sig i Norrbotten den 13 juni samt 15-17 juni. Medier är välkomna att boka tid för intervju.

Om turnén i Norrbotten

De stora industrisatsningarna i nordligaste Sverige bygger på tekniska innovationer och innehåller alla ett stort mått av tekniskt nytänkande. Därtill kommer fortsatt teknisk utveckling och investeringar att behövas för att satsningarna ska bli verklighet. Det ger fortsatt stora behov av högutbildade individer som kan lösa tekniska problem och leda komplexa projekt. 

Högskoleingenjörer och civilingenjörer är redan idag några av de mest eftertraktade utbildningsgrupperna i Norrbotten. Regionens framtidssatsningar är beroende av att företag, kommer och regionen kan rekrytera tillräckligt kompetent personal, i synnerhet högskoleingenjörer och civilingenjörer. 

Som ett led i att fördjupa dialogen kring om kompetensbehoven i regionen besöker Sveriges Ingenjörers förbundsledning därför Luleå med omnejd för att samtala med företrädare för kommuner, region, myndigheter, näringsliv och universitetet.

Till toppen