Sveriges Ingenjörer
Debatt

Vi måste börja prata om matematiken

För några veckor sedan skrevs högskoleprovet. Tusentals personer med höga ambitioner och bananer som bränsle svettas i timtal i salar där luften snabbt försämras. När allt är över och mobilerna startas igen kommer omedelbart den första pushnotisen: klarade du orddelen på högskoleprovet? Testa dig själv!

Alla som gjort ett högskoleprov vet att det inte bara handlar om ord; hälften av provet är ju matematik och problemlösning. Tänk om matematiken stod i fokus i stället, både i tidningsquiz och när folk jämförde sina kunskaper: Klarade du den där svåra geometrifrågan?

Det högskoleprovet mäter är ju förmågor som är nödvändiga för att klara kraven som ställs i en högskoleutbildning. Det gäller oavsett om du vill bli bibliotekarie, sjuksköterska eller ingenjör.

För några veckor sedan presenterade vi vår rapport om hur matematikbetygen sjunker i grundskolan trots stora satsningar. Kunskaperna i matematik grundläggs tidigt och är svåra att förbättra efter 12 år i skolan, oavsett tekniska basår eller Komvux.

 

Gensvaret på matematikrapporten och en debattartikel om matematikens betydelse för högskoleutbildningen har varit stort; det gäller både hos politiska beslutsfattare och en intresserad allmänhet på sociala medier. Att det stora intresset finns där tolkar vi som att många ser det som vi ser: mer kraft måste läggas på att förbättra kunskaperna i matematik.

Som med så mycket i våra liv mäter vi oss ofta mot de förväntningar som ligger på oss. Hur kan det vara socialt accepterat att "skryta" med hur dålig man är på matte? Om förväntningarna i hem och skola vore höger på matematiken – då gissar jag att prestationerna skulle bli bättre.

Men det finns också ett ansvar i medierna att visa en korrekt bild av de krav som samhället ställer på dig inför en högre utbildning. Ett tecken på att det brister är just den där pushnotisen jag nämnde i början. "Mer matte i medierna!" kan bli det nya slagordet.

Och till dig ingenjör som läser detta: Har du funderat på att engagera dig som volontär i någon av de organisationer som erbjuder läxhjälp i matematik? Här kan vi alla göra skillnad, för matematikens roll i samhället kommer bara att fortsätta växa.

Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer.

Senast uppdaterad 2021-05-25
Till toppen