Sveriges Ingenjörer
Opinion 7 juni 2021

Modernare arbetsrätt ut på remiss

Det är mycket positivt att vi har tagit ännu ett steg mot en viktig reform på svensk arbetsmarknad. Nu finns ett lagförslag i linje med överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter och som tillsammans med huvudavtalet kommer att ge Sverige ett helt nytt system för trygghet, omställning och anställningsskydd. Att vi har nått så här långt visar på styrkan i den svenska modellen.

Det som nu ligger på bordet innebär kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till utbildning under arbetslivet - både för anställda och för personer som är mellan jobb. Anställningstrygghet handlar nu också om den trygghet som ligger i möjligheten att stärka sin kompetens för det jobb man har eller för det jobb man vill ha i framtiden. 

Förslagen innebär också betydande förbättringar av visstidsanställdas möjligheter till omställning och utbildning under arbetslivet.  

Nu går förslaget ut på remiss och nästa steg är att riksdagen ska anta lagförslagen i sin helhet, vilket är en förutsättning för att parterna ska träffa nytt huvudavtal. 

Läs mer

Föreslagen tidplan för nya lagar och huvudavtal:

30 juni 2022 - nya lagar föreslås träda i kraft:

  • Omställningsstudiestöd. 
  • Grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden. 
  • Arbetsrätten. 

Hösten 2022 – parterna antar det nya huvudavtalet på arbetsmarknaden

1 oktober 2022 – lagarna börjar tillämpas:

  • CSN kan ta emot ansökningar om omställningsstudiestöd.
  • Tillämpning av ersättning till arbetsgivare för ansökningar om grundläggande omställnings- och kompetensstöd.
  • Den nya offentliga omställningsorganisationen inleder sin verksamhet (som tidigast).
  • Lagändringar om arbetsrätten börjar tillämpas.

31 december 2022 – Omställningsstudiestöd ges för studier som påbörjas 2023

Till toppen