Sveriges Ingenjörer
Aktuellt 18 juni 2021

Uppdaterat krislägesavtal anpassat till olika kriser

Sveriges Ingenjörer har genom AkademikerAlliansen förhandlat med arbetsgivarparterna SKR och Sobona om ett ändrat krislägesavtal inom kommunal och regional sektor. Avtalet har anpassats till att vara tillämpbart även vid mer långvariga kriser och gäller från och med den 1 juli 2021.

I det uppdaterade krislägesavtalet är tiden en arbetstagare kan gå på avtalet begränsad till högst åtta veckor. Efter åtta veckor inträder en karensperiod under vilken individen inte ska gå på avtalet. En förlängning kan endast ske om det är absolut nödvändigt att anvisa just den enskilda medarbetaren. Vid en förlängning efter åtta veckor får anvisningstiden vara högst två veckor i taget.

– Det ursprungliga krislägesavtalet tillkom efter de allvarliga skogsbränderna som rasade under 2018. Avtalet blev därför mer riktat mot korta och intensiva kriser än långvariga kristillstånd, som pandemier. Den justering som nu gjorts av avtalet är således en anpassning till att på ett lämpligt vis också omfatta nuvarande och kommande kriser av mer långvarig karaktär, säger avtalsansvarig ombudsman Johnny Cvetkovski.

Ersättningarna och tiden för återhämtning höjs i det uppdaterade avtalet. Krisersättningen höjs från 120 till 130 procent, vilket ger en ersättning på 230 procent av lönen per timme. Ersättningen vid uttag av särskild nödfallsövertid höjs från 150 till 180 procent, vilket ger en ersättning på 280 procent av lönen per timme. Tiden för återhämtning efter sista arbetspasset på krislägesavtalet utökas från 24 timmar till 36 timmar.

– Sveriges Ingenjörers medlemmar har inte varit berörda av detta avtal i någon större utsträckning i denna pandemi, men vi ser att de förändringar som har tillkommit när det gäller vila och återhämtning, är mycket viktiga frågor att ha hanterade för framtida kriser, uppger Andreas Nyström, Enhetschef inom offentlig sektor.

Under pandemin har krislägesavtalet varit aktiverat i tio regioner, och är just nu aktiverat i tre regioner.

Fakta

Det uppdaterade krislägesavtalet gäller från och med den 1 juli 2021.

Krislägesavtalet omfattar samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner, regioner och kommunala företag, bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst.

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Exempel på krisartade händelser kan vara olyckshändelser med omfattande påverkan, som naturkatastrofer, bränder och översvämningar, pandemier eller terrordåd.

Tre regioner har just nu ett aktiverat krislägesavtal: Stockholm, Jönköpings län och Norrbotten.

Följande parter har undertecknat det uppdaterade krislägesavtalet:

Sveriges Kommuner och Regioner
Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
Svenska Kommunalarbetareförbundet
OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
Vårdförbundet
Akademikeralliansen (preliminär överenskommelse i avvaktan på formellt beslut)
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd fattar beslut nästa vecka.
Brandmännens Riksförbund

Följande parter har valt att säga upp krislägesavtalet:

Läkarförbundet

Till toppen