Sveriges Ingenjörer
Opinion 20 september 2021

Välkomna reformer, men risk att några faller platt

Höstbudgeten innehåller många bra satsningar, som satsningen på att höja kunskapsresultaten i skolan, kompetensreformerna för yrkesverksamma, förstärkningen av Industriklivet och skattelättnaderna för personaloptioner. Kompetenssatsningarna i högskolan riskerar dock att falla platt om inte lösryckta satsningar ersätts med en långsiktigt hållbar finansiering. Förbundet kommenterar delar av budgetpropositionen för 2022.

Skolan är viktig för att Sverige ska kunna klara samhällsutmaningarna och behålla vår position som ingenjörsland. Vi visade i en rapport tidigare i år hur fallande mattekunskaper slår mot individers möjligheter att studera vid högskolan. Idag är det omkring hälften av ingenjörsstudenterna som tar en examen. Därför ser vi positivt på de satsningar för förbättrade skolresultat som finns med i regeringens budgetförslag.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Nödvändig satsning på att höja resultaten i skolan

Sveriges Ingenjörer välkomnar regeringens satsning på att höja kunskapsresultaten i skolan. Både i årskurs sex och nio är matematik det ämne som har den lägsta genomsnittliga betygspoängen. Detta påverkar inte bara gymnasievalet, utan även förutsättningarna för högre studier. 

Oavsett vilka elevgrupper man ser till är betygen i matematik lägst, och allra lägst är betygen för de 40 procent av eleverna vars föräldrar saknar högre utbildning. Betygen påverkar även förutsättningarna för och den självtillit som fordras för högre studier inom många områden, inte minst de tekniska och naturvetenskapliga. Vi vill därför uppmana regeringen att ta ett helhetsgrepp på matematikämnet, från grundskola till högskola. Matematik i grundskolan handlar inte bara om att lyfta alla till godkänt – kunskaperna i matematik måste stärkas generellt. 

Omställningsstudiestöd är bra, men kräver matchning med resurser till högskolan

Omställningsstudiestödet, som tillkommit tack vare parternas överenskommelse, är en bra satsning och ökar möjligheterna för yrkesverksamma att studera vidareRegeringens och arbetsmarknadsparternas ambitioner för särskilt högskolan i omställningssystemet riskerar dock att gå om intet om det inte finns långsiktiga satsningar och en för lärosätena fungerande ersättningsmodell

För att ge lärosätena ekonomiska förutsättningar att satsa på kortare kurser för yrkesverksamma, behövs en ersättningsmodell som tar höjd för de merkostnader sådan utbildning medför. I annat fall kommer den mer förutsägbara och ekonomiskt tryggare antagningen av studenter utan tidigare utbildning att prioriteras. För att omställnings- och kompetenssystemet fullt ut ska få avsedd effekt, krävs även att regeringen varaktigt ökar anslagen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

Finansieringen av omställningsstudiestödet olämplig

Den föreslagna delfinansieringen av omställningsstudiestödet med en ny räntemodell på studielån är olämplig. En effekt av modellen är att unga som kanske inte ens har påbörjat sitt arbetsliv får betala för äldres omskolning mitt i yrkeslivet. 

Det är orimligt att påverka utbildningspremien så att till exempel ingenjörer med sin långa utbildning får betala mest. Att läsa till ingenjör bör istället premieras. Teknisk spetskompetens och ingenjörslösningar är helt avgörande för att många av de mål som regeringen satt upp ska nås, såsom att vi ska vara världens första fossilfria välfärdsland. 

Positivt med förstärkning av Industriklivet

Förstärkningen av Industriklivet är ett av flera bra förslag för hållbar tillväxt och klimatomställningSedan stödformen infördes 2018 har till exempel viktiga projekt inom fossilfri vätgasproduktion och fossilfri ståltillverkning startat.

Det är helt rätt att satsa ytterligare på en stödform som industrin visat stort intresse för och som redan kan visa positiva effekter. Man bör dock i större utsträckning ta höjd för att elektrifieringen av det svenska samhället kommer att kräva ökad tillgång till elenergi, bättre distribution av energi och bättre kapacitet i näten.  

Glädjande med skattelättnader för personaloptioner

Sveriges Ingenjörer är glada över att regeringen föreslår att reglerna om lättnad i beskattningen av personaloptioner utvidgas och förenklas. Förbundet har länge drivit frågan om personaloptioner.

I förbundets Näringspolitiska program pekas just de svenska reglerna för optionsbeskattning ut som ett område i behov av förbättringar för att vara konkurrenskraftiga på en global nivå. Delägarskap genom personaloptioner bygger lojalitet och ger samtidigt den anställde möjlighet att ta del av värdet som denne är med och skapar.

Dagens Opinion: Ris och ros från opinionsbildarna till regeringen

Flera av de tyngs opinionsbildande organisationerna har kommenterat regerings budgetförslag som får både ris och ros.

Klicka här för att läsa artikeln på Dagensopinion.se

Arbetsvärlden: Facken vill se fler utbildningar för omställning

Många frågor lämnades obesvarade av regeringen när höstbudgeten presenterades. Det anser flera förbund som vill veta exakt hur regeringen planerar att ordna ett långsiktig finansiering av det av facken hett efterlängtade omställningsstödet.

Klicka här för att läsa artikeln på Arbetsvarlden.se

Svensk Verkstad: Kompetensstöd behöver kompetteras med investeringar i högskolan

Sveriges Ingenjörer kommenterar regeringens budgetproposition för 2022.

Klicka här för att läsa artikeln på Svenskverkstad.se

Till toppen