Sveriges Ingenjörer
Aktuellt 15 november 2021

Exjobb om AI-styrd trummaskin ger ingenjör Wimanska priset

Oscar Thörn belönas med Wimanska priset för landets bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Han får priset för sitt utvecklingsarbete av en AI-styrd trummaskin som skulle kunna ackompanjera en jazzpianist.

Priset består av 50 000 kronor och ett diplom.

– Oscar Thörn har försökt få en maskin att generera musik som ska vara njutbar för oss människor. Han har med nya angreppssätt tagit sig an problemen och fört forskningen inom området framåt, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Examensarbetet omfattar tre olika experiment, där Oscar Thörns utgångspunkt varit AI-metoder som kallas neurala nät. Han har noggrant och detaljerat fört diskussioner om experimenten och konstaterat att den metod han använt ännu inte kan få AI:n att trumma på ett musikaliskt acceptabelt sätt.

Samtidigt har han redovisat sin insikt i sociala, ekonomiska och etiska aspekter genom att diskutera övergripande frågor om mänsklig kreativitet och de ekonomiska förutsättningarna för musikskapare om maskiner kan generera musik som tilltalar människor.

Oscar Thörn är 27 år gammal och kommer från Örebro. Examensarbetet utfördes på högskoleingenjörsprogrammet vid Örebro Universitet, inriktning datateknik. Sedan dess har han läst en Master of Science i datavetenskap vid Georgia Institute of Technology. Han jobbar nu på startupföretaget Neurolearn, som är inriktat på industriell AI och applikationer för datorseende.

Kontaktuppgifter
Oscar Thörn, oscar.thorn@neurolearn.se, 070 716 46 54

Om Wimanska priset

Wimanska priset delas ut varje år av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete vid högskoleingenjörsutbildningen. Högskoleingenjörsutbildningen omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar tre år och är en yrkesexamen på grundnivå. Som högskoleingenjör arbetar man med olika former av tekniskt utvecklings- och konstruktionsarbete, ofta i nära samarbete med civilingenjörer och andra yrkesgrupper.

Oscar Thörn är högskoleingenjör med inrikting datateknik från Örebro universitet.

Årets Wimanska pris uppmärksammades av bland andra TT - Tidningarnas Telegrambyrå 

Läs texten Han får pris för AI-driven trummaskin via MSN.com/se

Till toppen