Sveriges Ingenjörer
Nyheter 10 december 2021

Tre medlemmar får förtjänsttecken

Utan våra förtroendevalda skulle förbundet inte fungera. De som engagerar sig på lokal eller central nivå gör en viktig insats för medlemmarna. Sveriges Ingenjörer har delat ut förtjänsttecken till tre förtroendevalda som jobbat hårt, framgångsrikt och länge med fackliga frågor för förbundets räkning.

Förtjänsttecknen går till Tomas Blidberg, Anders L Johansson och Carl-Johan Sandelin.

Mottagare av förtjänsttecken 2021

Tomas Blidberg

Mottagare av förtjänsttecken 2021

Tomas har med stort engagemang och gedigen kunskap under många år verkat som förtroendevald vid Ericsson.

Han har visat på en särskild förmåga att kunna lösa ut svåra förhandlingar på ett förtjänstfullt sätt.

Mottagare av förtjänsttecken 2021

Anders L Johansson

Mottagare av förtjänsttecken 2021

Anders har förtjänstfullt sätt lett Ingenjörsfullmäktiges möten i både i det dåvarande Civilingenjörsförbundet och därefter i Sveriges Ingenjörer. Han har med skärpa utifrån ett spretigt material skapat enkla propositionsordningar som mötesordförande i fullmäktige.

Anders har alltid sätt till förbundets bästa i sin roll i fullmäktige och inte minst i rollen som ledamot av valberedningen. Valberedningen är en viktig funktion för att förbundet ska få en kompetent och ansvarstagande styrelse samt kompetenta revisorer. 

Mottagare av förtjänsttecken 2021

Carl-Johan Sandelin

Mottagare av förtjänsttecken 2021

Calle har genom åren haft olika positioner både lokalt och centralt för Civilingenjörsförbundet och Sveriges Ingenjörer. Under senare år, innan han pensionerades, var han ordförande i “Akademikerklubben” för GE Power, i dess olika konstellationer. Detta både på lokal nivå såväl som på Sverigenivå i koncernen samt bolagsstyrelsen samt i koncernens EWC. I dessa roller har Calle alltid lagt ner ett djupt engagemang, och lyckats övertyga ledningen om fördelarna med att inte göra alltför stora ingrepp i personalstyrkan, även när det föreslagits av ledningen för koncernen på global nivå.

Calles analytiska förmåga, att läsa in sig i dokument, hitta svagheterna och förklara detta har varit till stor hjälp både fackligt såväl som för företagets utveckling. Summerat är det många medlemmar som fått behålla jobbet på grund av Calles engagemang. Under ett par perioder har han även suttit med i förbundsstyrelsen för Sveriges Ingenjörer.

Många medlemmar och fullmäktigeledamöter känner Calle för hans vilja att genom musikaliska inslag förgylla möten och fester.

Till toppen