Sveriges Ingenjörer
Aktuellt Nyheter Opinion

Lysande arbetsmarknadsutsikter för ingenjörer

5 av de 10 utbildningsgrupper som flest arbetsgivare uppger att de behöver öka antalet anställda av är ingenjörsinriktningar. Det visar SCB:s nya arbetskraftsbarometer. Efterfrågan är tydligt kopplad till den kompetens som krävs för att klara klimatomställningen, men också de kliv inom digitalisering som många branscher behöver ta.

Vi ser den lägsta arbetslösheten bland våra medlemmar på tio år. SCB:s barometer visar verkligen hur hett eftertraktade ingenjörer är. En bra arbetsmarknad efter avslutad utbildning är något som ungdomar väger in när de gör sina framtidsval. Jag hoppas såklart att detta leder till att ännu fler vill slå in på ingenjörsbanan.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

I Arbetskraftsbarometern bedöms också värdet av erfarenhet inom yrket. Även här sticker ingenjörsutbildningarna ut. Av de 20 med störst skillnad mellan erfarna och nyexaminerade är tio ingenjörsutbildningar.

Erfarna ingenjörer växer inte på träd. Arbetsgivare måste erbjuda en bra lön och goda villkor, annars är det någon annan som gör det. Det handlar också om att ge medarbetarna tid och möjlighet till kompetensutveckling och bygga vidare på den goda grund som ingenjörsutbildningen är.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Om Arbetskraftsbarometern

Statistiken visar arbetsmarknadsläget och utsikterna på ett respektive tre års sikt för cirka 70 utbildningsgrupper, varav största delen är högskoleutbildningar. Resultaten bygger på svaren på en enkät till ett urval av arbetsgivare. Undersökningen har genomförts varje höst sedan 1959.

Arbetskraftsbarometern 2021 visar att på sikt är anställningsbehovet särskilt stort inom utbildningsområdena vård samt teknik och tillverkning. 7 av 10 arbetsgivare uppger att de behöver öka antalet anställda specialistsjuksköterskor med inriktning mot anestesi- intensiv- och operationssjukvård på både 1 och 3 års sikt.

Nästan lika stor andel arbetsgivare behöver öka antalet anställda civilingenjörer inom elektronik, datateknik och automation och civilingenjörer inom energi- och elektroteknik kommande år. Även för högskoleingenjörer inom el, elektroteknik och datateknik ser många arbetsgivare ett ökat behov i framtiden, 8 av 10 arbetsgivare på 3 års sikt.

källa: SCB 

Klicka här för att komma till Arbetskraftsbarometern för 2021 - på SCB.se 

 

Till toppen