Sveriges Ingenjörer
Aktuellt 28 februari 2022

Färsk  lönestatistik för alla ingenjörer

Under 2021 hade ingenjörer mellan 43 500 och 58 900 kronor i medellön, visar färska siffror från Sveriges Ingenjörers lönestatistik. Under förra året skedde en viss återhämtning efter ett 2020 med mycket låga löneökningar.

Ingenjörernas arbetsmarknad är stark med den lägsta arbetslösheten på tio år – 1,0 procent – och stor efterfrågan inom många viktiga områden och på många positioner.

Inom den privata sektorn ökade medellönen för civilingenjörer med 4,1 procent förra året och 3,8 procent för högskoleingenjörer. För civilingenjörer inom industrin var motsvarande ökning 3,5 procent och 3,6 procent för högskoleingenjörer. I den offentliga sektorn var ökningarna mer beskedliga: statligt anställda civilingenjörers löner ökade med 2,2 procent och anställda i regioner och kommuner fick se lönerna stiga med 2,5 procent.

Till följd av pandemin pausades löneförhandlingarna under 2020 för de flesta ingenjörer och höjningarna under 2021 gäller för de flesta en stor del av 2020.

– 2020 var ett förlorat år som till viss del kompenserats av löneökningarna under fjolåret när arbetsmarknaden återhämtade sig och efterfrågan på ingenjörers kompetens steg snabbt. Tyvärr ser vi att de offentligt anställda ingenjörerna släpar efter, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Det är lättare än på länge att söka sig till en ny arbetsplats om arbetsgivarens lönebud ligger för lågt.

Camilla Frankelius
förhandlingschef

Inom visa områden råder nu stor efterfrågan på ingenjörers kompetens. Ett exempel är IT-sektorn där lönerna förra året ökade med 6,0 procent för civilingenjörer. Även inom kemiindustrin ökade lönerna 2021 snabbare än genomsnittet: 4,4 procent för civilingenjörer.

– Den goda arbetsmarknaden och de ökade möjligheterna till distansarbete gör det lättare än på länge att söka sig till en ny arbetsplats om arbetsgivarens lönebud ligger för lågt, konstaterar Camilla Frankelius.

Många av Sveriges Ingenjörers löneavtal har skrivningar som uttryckligen ska ge bättre utfall i goda tider.

– På arbetsplatserna ska arbetsgivarna följa avsikterna i våra avtal. Vi uppmanar därför våra medlemmar att kräva mer under vårens lönesamtal, säger Camilla Frankelius.

Medellön för ingenjörer 2021 i kronor

 

Civilingenjör

Högskoleingenjör

Privat

58 900

49 800

Statlig

52 400

46 200

Kommun & region

50 400

43 500

Bakgrund om statistiken

Lönestatistiken grundar sig på den årliga löneenkäten bland Sveriges Ingenjörers yrkesverksamma medlemmar. I siffrorna ingår även chefslöner. Svarsfrekvensen är 61 procent.

Sveriges Ingenjörers webbplats finns färsk statistik över ingenjörslönerna och mer information om löneenkäten.

Till toppen