Sveriges Ingenjörer
Nyheter 8 april 2022

Minnen för framtiden

Historieskrivningen är väsentlig för varje idéburen organisation. Nu behöver vi din hjälp med att lägga till pusselbitar om verksamheten i förbundet. Det behövs för att beskriva och förklara vår samtid för framtida läsare och forskare.

Det viktiga är att du skriver – inte hur du skriver

Berätta om dig själv och dina fackliga erfarenheter. Det är innehållet i din berättelse som är det vik­tiga och inte din stilistiska förmåga. Hur du skriver spelar alltså mindre roll. Din berättelse kan vara lång eller kort. Vid tidigare yrkesminnesinsamlingar har bidragen varierat i längd från 2 till 200 sidor.

Med fackliga erfarenheter menas givetvis alla sorters aktiviteter i förbundet – allt från förhandlingar till opinionsbildning och påverkansarbete eller medlemsvärvning. Du väljer själv hur du vill disponera din text och vad du vill fokusera på.

Eftersom din berättelse ska bevaras för eftervärlden ser vi gärna att du kompletterar förbundsupplevelsen med något om dig själv och din bakgrund för att framtidens forskare eller läsare ska kunna placera in ditt yrkesminne i ett historiskt och socio-kultu­rellt samman­hang. Lite längre ned finns tips för minnesskrivning.

Skicka ditt bidrag senast den 31 oktober 2022 till arkivet@tam-arkiv.se

Skicka gärna in fotografier – även om du inte skriver

Förbundet har ganska få fotografier i sin bilddatabas. Projektet tar därför väldigt gärna emot fotografier som illustrerar både den fackliga miljön och den yrkesmässiga miljön som du har verkat i.

Ange vilka personer som syns på bilden, när och i vilket sammanhang den är tagen, och om möjligt vem som tagit bilden (fotograf/upphovsman).

Skicka ditt bidrag senast den 31 oktober 2022 till arkivet@tam-arkiv.se

Vi kan scanna pappersbilder, dia eller negativ om du inte har dem digitalt. Skicka in per post och ange om du vill ha originalet i retur efter scanning: TAM-Arkiv, Grindstuvägen 48-50, 167 33 Bromma. Märk kuvertet med "Förbundsminnen, Sveriges Ingenjörer". 

Obs! Du betalar själv portot för det du sänder in per post.

Upphovsrätt

Genom att skicka in ditt förbundsminne och eventuella foton medger du att förbundet utan ersättning till dig får använda materialet för förbundets historieskrivning och för forskning om tjänstemannarörelsen och om arbetslivet. Om ditt material publiceras får förbundet vid behov göra lätt redigering av text.

TAM-Arkivs insamlingar av yrkesminnen

TAM-Arkiv har arbetat med insamlingar av yrkesminnen och självbiografiska berättelser med fokus på yrkeserfarenheter sedan 1985.

TAM-Arkiv

Projektets syfte

Projektets syfte är att samla in ett textmaterial som kan ut­göra under­lag för både nutida samhälls­orienterad och framtida historiskt inriktad forskning och som kan fungera som ett komplement till förbundets övriga arkivmaterial. Din självbiografiska berättelse, med ditt personliga perspektiv, kan till exempel behövas för det pussel som framtidens fors­kare lägger när de söker rekonstruera det förflutna och skriva vår tids historia.

Insända bidrag kommer att inordnas i förbundets arkiv och tillsammans med yrkesminnen från andra förbund vara tillgängliga för forskare och andra intresse­rade.

Frågor?

Kontakta projektledaren Anders Tihkan, 070-6424277

anders.tihkan@sverigesingenjorer.se

Tips vid minnesskrivandet

Skriv om sådant som du tycker är viktigt och intressant, utan att känna dig begränsad. Det viktiga är dina upplevelser och minnen. För att underlätta för dig att komma i gång med skrivprocessen ger vi nedan några exempel på förhållanden eller teman att utgå från.

I detta upprop fokuserar vi på yrkesminnen utifrån uppdrag som förtroendevald eller tjänsteman i förbundet, men vi tar tacksamt emot även dina yrkesminnen som ingenjör.

Till toppen