Sveriges Ingenjörer
Nyheter 11 april 2022

Sveriges Ingenjörers förbundsdirektör Richard Malmborg går i pension

Sveriges Ingenjörers förbundsdirektör Richard Malmborg har meddelat att han, efter 31 år på förbundet, kommer att lämna sin roll under våren 2023. Förbundsstyrelsen har inlett arbetet med att rekrytera en efterträdare. Richard Malmborg stannar kvar i sitt uppdrag till dess att den nya förbundsdirektören tillträder.

Richard Malmborg går i pension
-Mycket har hänt i förbundet sedan jag började för över 30 år sedan. Jag är stolt över att jag tillsammans med styrelsen, övriga förtroendevalda och förbundskansliet har byggt ett av Sveriges största fackförbund och att vi varje dag, året om, ger ingenjörerna trygghet och stöd i deras arbetsliv, säger Richard Malmborg.

Richard Malmborg

-Under Richards ledning har förbundet professionaliserats och vi har stärkt vår ställning på svensk arbetsmarknad. Jag vill rikta ett varmt tack till Richard för hans insatser för Sveriges ingenjörer. Han lämnar efter sig ett starkt och välskött förbundskansli och har gett oss i styrelsen goda förutsättningar att både rekrytera hans efterträdare och ge denne en bra start i rollen, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande på Sveriges Ingenjörer.

Ulrika Lindstrand

Till toppen