Sveriges Ingenjörer
Almedalen 25 april 2022

Sveriges Ingenjörer deltar under Almedalsveckan 2022

I sommar deltar Sveriges Ingenjörer under Almedalsveckan med ett spännande seminarium, som handlar om den roll högskolan spelar för det livslånga lärandet.

Inom ramen för LAS-överenskommelsen införs en ny studiestödsreform som kraftigt ökar möjligheterna för dem som jobbar att vidareutbilda sig. Men hur kommer högskolan att klara av anstormningen och vad är det för utbildning som efterfrågas?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans program.

Flera av våra förtroendevalda och experter är på plats under veckan för att delta i seminarier och för att föra diskussioner.

Dessa personer finns på plats under Almedalsveckan

Förtroendevalda

Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer

Fares Abugharbia, styrelseledamot och Teknologrådets ordförande

Experter

Camilla Frankelius, förhandlingschef

Andreas Nyström, chef för förhandling i offentlig sektor

Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef, ekonomiskpolitisk talesperson

Pernilla Norlin, chef för analys och påverkan

Överst fr v: Ulrika Lindstrand, Fares Abugharbia, Andreas Nyström, Camilla Frankelius, Pernilla Norlin, Johan Kreicbergs

Passa på att boka någon av våra duktiga experter eller förtroendevalda till en debatt eller ett seminarium.

Kontakt och bokning
För att kontakta och boka någon från Sveriges Ingenjörer, kontakta projektledaren Lotta Ljunqvist på telefon 08-613 82 78 eller lotta.ljungqvist@sverigesingenjorer.se

sverigesingenjorer.se/almedalen hittar du allt om vårt deltagande under Almedalsveckan.

Till toppen