Sveriges Ingenjörer
Nyheter

Sveriges Ingenjörer överväger att varsla SKAO om stridsåtgärder

Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation (SKAO) har den 28 december 2021 sagt upp avtalen om lön och allmänna bestämmelser med anledning av att omställningsavtalet på Svenska Kyrkans område skulle omförhandlas. Med anledning av denna uppsägning av avtalet så har Sveriges Ingenjörer genom förtecknade SACO-förbund begärt medling. 

Medlarna presenterade den 28 april 2022 en hemställan till samtliga parter om ett förslag på lösning i konflikten. Medlarnas förslag innebar följande: 

  • Ett omställningsavtal i linje med både Trygghetsavtalet på privat sektor och KOM-KR avtalet på Kommunal-Regional sektor 

  • Att tidigare gällande löneavtal på Svenska Kyrkans område fortsätter att gälla utan förändringar till mars 2023 

  • Förändringar i uppsägningstider vid arbetsbrist i allmänna bestämmelser på Svenska Kyrkans område 

Lön- och villkorsavtalen på området skulle gälla en begränsad tid, fram till mars 2023. 

Samtliga fackförbund ställde sig positiva till medlarnas bud

Samtliga fackliga parter ställde sig positiva till medlarnas bud och var redo att underteckna medlarnas förslag.  

SKAO avvisade den 28 april medlarnas förslag 

Däremot meddelade SKAO den 28 april att man avvisar medlarnas förslag. Därför har fackförbundet Kommunal den 29 april inlett konflikt på området enligt tidigare aviserat varsel. 

I och med detta aktiverar Sveriges Ingenjörer sin konfliktorganisation och överväger att varsla SKAO om stridsåtgärder. Vi ser inte att våra medlemmar ska betala med försämrade villkor för att få till stånd ett omställningsavtal som motsvarar det märke som vi har kommit överens om med Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner.  

Till toppen