Sveriges Ingenjörer

Mentorskap ger nya perspektiv och en energi-boost

Det kan finnas många skäl och drivkrafter bakom beslutet att bli mentor åt en eller flera adepter. "I mentorrollen återuppväcker jag kunskaper jag stoppat undan, det är bra för mig, mina medarbetare och min arbetsgivare" säger Jerker Zetterlund, civilingenjör inom teknisk fysik och enhetschef på Ericsson.

Även bland erfarna och skickliga ingenjörer är det viktigt med en kontinuerlig förbättring och utveckling av processer och metoder. Det blev tydligt i ett möte nyligen mellan Jerker Zetterlund, 48, mentor i Sveriges Ingenjörers mentorprogram ”Mentorsök” och hans adept, som även han är anställd på Ericsson.

- Min adept har uttryckt att han vill gå mot arkitekturfrågor, och vi kom att prata om vad som egentligen är best practice för produkt- och systemutveckling. Adepten ska ingå i ett nytt team och undrade ”vad är det jag ska tänka på, vad gör att jag gör ett bra jobb, vad är viktigast för att lösa uppgiften?”. Jag fick tänka till, och började berätta och exemplifiera från Ericssons ramverk ”Product Development Principles”. Utan att gå in på detaljer handlar det om transparens, enkelhet, långsiktighet och att identifiera syfte, leverabler, att utvärdera en lösning efter givna kriterier och att i det arbetet ta in andra åsikter än sina egna, också från sådana som inte alltid håller med.

Det blev en diskussion med avtryck. Efter samtalet drog Jerker slutsatsen att trots att både han själv och hans kollegor var väl bevandrade med ramverket, så var det nyttigt att diskutera det igen.

- Bara att ta fram de här principerna igen gav en mängd bra uppslag! Jag fick användning av det direkt i mötet med kollegor och medarbetare: ”Kan ni redovisa kriterierna för era rekommendationer och planer?”.

Jag gillar att hjälpa andra, det finns något skönt i att få ge tillbaka, vilket jag kan med ”Mentorsök”. Det är ett otroligt bra tillfälle att få prata om saker som man kan, men kanske inte formulerar så ofta, det skapar nya perspektiv och ger samtidigt en personlig energi-boost.

Jerker Zetterlund
Civilingenjör inom teknisk fysik och enhetschef på Ericsson

Jerker ger fler exempel på situationer där mentorrollen väckt både tankar och återuppväckt kunskap som han omedelbart kunnat ta med sig in i vardagen som linjechef på Ericsson. Men han berättar också om en annan drivkraft:

- Jag har själv varit adept i Sveriges Ingenjörers mentorprogram ”Chefsmentor” för ett par år sedan, och jag tyckte det var otroligt givande. Jag gillar att kunna hjälpa andra, det finns något skönt i att få ge tillbaka, vilket jag upplever att jag kan inom ramen för ”Mentorsök”. Jag ser det som ett otroligt bra tillfälle att få prata om saker som man kan och vet, men kanske inte formulerar så ofta, det skapar nya perspektiv samtidigt som det ger en personlig energi-boost.

Vad är ditt tips till den som överväger att bli mentor?

Gör det! Du får otroligt mycket tillbaka och utvecklas personligen både som ledare och individ.

 

Till toppen