Sveriges Ingenjörer

Mentorn gav Rafael konkreta råd och tips om hur man coachar chefer

Tänk att du börjar på ett nystartat företag och du är den enda i ledande position som förstår hur saker fungerar i Sverige. Den erfarenheten har ingenjören Rafael Depp, 43, i Skellefteå. "Jag sökte en mentor genom ”Mentorsök” då jag behövde konkreta råd och tips för att möta utmaningar och coacha personer i chefsposition" säger han.

Att hantera kommunikation med människor från olika kulturer i olika situationer är inget nytt för Rafael. Han har två masterexamina från ett grekiskt tekniskt universitet och är ingenjör inom gruv- och mineralteknik. Han talar grekiska, svenska engelska och arabiska och har också bott i flera länder innan han landade i Sverige. I dag arbetar han som produktionschef på ett nystartat, snabbväxande bolag i Skellefteå.

– Målet är att vi inom två år har över 15 produktionslinor i gång. Till dess behöver vi anställa – bara i produktion – över 200 processoperatörer, arbetsledare, tekniker samt ingenjörer. I dagsläget är vi över 15 anställda i produktion, fram till semestern måste vi komma upp till 35 personer och innan året slut upp till 65 personer i produktion, berättar Rafael engagerat.

Varför valde du att söka en mentor genom ”Mentorsök”?

– När programmet lanserades hade jag ganska nyligen börjat på min nya arbetsplats. Jag upplevde att jag var ensam i min chefsroll att verkligen förstå vad produktion handlar om, hur man leder en mångfaldig produktionsverksamhet effektivt och säkert. Jag upplevde också att jag behövde hjälp att implementera ett kommunikationssätt – vem gör vad, när och hur – för att eliminera oönskade språkförbistringar och kulturella olikheter. Det är en nyckelkompetens när din chef inte är från Sverige, inte kan språket och inte fullt ut kan relatera till hur saker fungerar här.

En del hade kanske valt att göra något annat i den situationen, men inte du?

– Nej, jag tror på att man utvecklas av att möta utmaningar i stället för att undvika dem.

Rafael betonar att det inte finns någon konflikt mellan honom och arbetsgivaren, tvärtom arbetar de mot samma mål och delar syn på situationen.

– Jag känner att jag har riktigt bra förtroende från min chef och arbetsgivare, de tror verkligen både på mig och min kompetens. Utmaningarna här har varit att olika kulturer och synsätt ska mötas i en nyetablerad verksamhet.

Tillsammans med sin mentor formulerade Rafael mål kopplat ledarskap, kommunikation och att utveckla den egna förmågan att coacha sin egen chef eller andra personer i ledande befattning.

– Jag har fått konkreta verktyg och tips som jag kan använda i mitt dagliga arbete och som gjort saker mycket lättare, men om jag ska vara ärlig så var våra möten också till för att bara få prata av sig, säger Rafael med ett skratt och tillägger: Det är faktiskt skönt att bara få dela sina jobbtankar från arbetsdagen och få någon annans perspektiv på dem.

Jag sökte en mentor genom ”Mentorsök” då jag behövde råd och tips för hur att möta utmaningar och coacha personer i chefsposition, och fick konkreta verktyg som jag kan använda i mitt dagliga arbete och som gjort saker mycket lättare.

Rafael Depp
Ingenjör och produktionschef

Relationen mellan adept och mentor fick ett tvärt slut senhösten 2021, i samband med att Rafaels mentor bytte arbetsgivare.

– Jag fick ändå ut väldigt mycket av de träffar vi hann genomföra, jag fick omfattande och användbara verktyg som har gjort mig till en bättre ledare och det har resulterat i en mycket bättre situation på jobbet. Det kommer att vara tillämpningsbara och klocka råd även för eventuella kommande utmaningar.

Kommer du att söka efter en ny mentor via ”Mentorsök”?

– Ja, jag vill mer än gärna hitta en ny mentor, det är verkligen givande, avslutar Rafael.

Till toppen