Sveriges Ingenjörer
Nyheter Opinion 28 juni 2022

Nytt avtal för statliga akademiker - statligt trygghetsöverenskommelse

Sveriges Ingenjörer har genom Saco-S ingått ett nytt avtal med Arbetsgivarverket för att komplettera det statliga omställningsavtalet och göra anpassningar till nyligen beslutade ändringar i LAS. 

 

Detta är ett viktigt avtal för våra medlemmar och säkerställer mobilitet mellan sektorer och individens möjlighet till att fylla på sin kompetens under sin pågående anställning. Utöver detta så har vi begränsat både anställningsförordningen och undantagen vid turordning och säkerställt våra föreningars inflytande inför användning av den nya statliga visstidsanställningen.

Andreas Nyström

chef förhandlingsområde Offentlig sektor, Sveriges Ingenjörer

För ett par veckor sedan togs beslut i riksdagen om nytt omställnings- och kompetensstöd samt ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS). Grunden till dessa förändringar är Trygghetsöverenskommelsen som förhandlats fram mellan parterna. Detta har även reglerats genom nya avtal mellan parterna i privat respektive kommunal och regional sektor. Nu är motsvarande avtal på plats för Sveriges Ingenjörers medlemmar i statlig sektor.

För Sveriges Ingenjörer har det varit mycket viktigt att inte skapa trösklar eller hinder för mobilitet mellan stat, privat, kommun och region och att omställningsstudiestödet i dessa överenskommelser på alla sektorer har liknande konstruktioner.

Andreas Nyström

chef förhandlingsområde Offentlig sektor, Sveriges Ingenjörer

I en tid med stora rekryteringsbehov och satsningar på bland annat infrastruktur och försvar inom staten är det viktigt att stärka statens attraktivitetskraft som arbetsgivare och möjliggöra livslångt lärande och ett längre arbetsliv - för ingenjörer och andra medarbetare.
Denna överenskommelse kompletterar det redan mycket konkurrenskraftiga statliga omställningsavtalet och omhändertar ändringarna i LAS.

 

Om Sveriges Ingenjörer i statlig sektor

Omkring 22 000 medlemmar i Sveriges Ingenjörer jobbar i offentlig sektor. Cirka 11 000 av dem jobbar vid statliga verk och myndigheter där även högskolorna ingår.

Ingenjörer i staten jobbar med en rad olika frågor - alltifrån infrastruktur- och försvarsverksamheter, utbildning och forskning på landets lärosäten till teknik- och innovationsfrågor.

Ingenjörer är en av de mest eftertraktade utbildningsgrupperna bland statliga arbetsgivare.

Till toppen